Kontakt

Kontakt

NEWTON Media, spol. s r. o.
Ševčenkova 3770/34
851 01 Bratislava

IČO: 44253320
IČ DPH: SK2022639795

+421 232 409 520 - NEWTON Media
+421 232 409 521 - obchodné oddelenie a podpora
+421 232 409 529 - fax

E-mail: obchodne@newtonmedia.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka: 45860/B.

Kontakt pre vydavateľov:
+420 225 540 231 - telefón
+420 725 397 433 - telefón
E-mail: editors@newtonmedia.cz

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom ďalšieho spracovania pre marketingové účely poskytovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch a ďalších aktivitách, vrátane použitia týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach poskytovateľa.
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách Z. z., v platnom znení, a to na dobu do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov.
Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Sledujeme slovenské rádiá aj televízie. Vieme tak presne, kde všade o vás odvysielali reportáž. Aplikácia NewtonOne na to upozorňuje emailom.

    27. 3. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.