Analýza osobnosti: raper Rytmus

Analýza osobnosti: raper Rytmus
4. 11. 2012

Mediálna analýza skúma mediálny obraz slovenskej osobnosti, a to Patrika „Rytmusa“ Vrbovského v období od 22. 4. 2005 do 3. 10. 2012. Médiá počas tohto obdobia uverejnili 671 relevantných príspevkov. Jedným z kľúčových zistení analýzy bolo, že Rytmus sa medializoval v rovnakom pomere pozitívne i negatívne, avšak zaznamenal i ambivalentnú medializáciu, ktorá jeho mediálny obraz ťahá skôr do negatívnej roviny.

Hodnotové zafarbenie

V oblasti hodnotového zafarbenia príspevkov sme zaznamenali rovnaký podiel pozitívne (16 %) a negatívne (16 %) ladených príspevkov. Avšak zaznamenali sme aj 10 % ambivalentných príspevkov, čím sa stal mediálny obraz Rytmusa skôr negatívnejším ako pozitívnym. Potvrdzuje to i mediálny vplyv jednotlivých hodnotovo zafarbených príspevkov. Vyšší mediálny vplyv mali spolu negatívne (14 %) a ambivalentné príspevky (10 %) ako príspevky pozitívne (17 %).

Pozitívna medializácia: Pozitívne príspevky sme zaznamenali najmä v súvislosti s reality šou Hlas Česko Slovenska, ankety Nového Času Hit roka v rámci súťaže Slávik a vzťahu s Darou Rolins.

Negatívna medializácia: Negatívne ladené príspevky sa zaoberali najmä konfliktom medzi Rytmusom a Leošom Marešom v reality šou Česko Slovenská SuperStar, reality šou Hlas Česko Slovenska a anketou denníka Nový Čas Najhlúpejšia celebrita.

Ambivalentná medializácia: Reality šou Česko Slovenská SuperStar a Hlas Česko Slovenska boli spolu so vzťahom Rytmusa a Dary Rolins prevažujúcim predmetom ambivalentných príspevkov.

Medialny_obraz_Rytmus.jpg

Témy

Počas celého sledovaného obdobia sme zaznamenali 85 % príspevkov (571) z tematického okruhu Kariéra15 % (104) z tematického okruhu Osobný život. Výraznejší nárast príspevkov z tematického okruhu Osobný život však nastal až po Rytmusovom nadviazaní vzťahu s Darou Rolins. V tematickom okruhu Osobný život sme zachytili vyšší pomer pozitívnych príspevkov (12 %) ako negatívnych (7 %), zatiaľ čo v tematickom okruhu Kariéra sme zachytili rovnaký pomer pozitívnych a negatívnych príspevkov (17 %).

Najmedializovanejšou témou bol Marketing (209 príspevkov). Na druhom mieste sa umiestnila Spolupráca na iných projektoch (176 príspevkov) a na treťom mieste skončila téma Vzťahy so ženami (86 príspevkov). Najmenej príspevkov sme naopak zaznamenali v témach Zranenia (3 príspevky), Rómsky pôvod (4) a Svetonázor (4).

Medializácia vzťahov

V rámci medializácie vzťahov sme zaznamenali najvyšší podiel príspevkov informujúcich o spolupráci (35 %). 16 % z celkového počtu príspevkov sa zaoberali konfliktom. Na základe týchto výsledkov mohol byť Rytmus považovaný skôr za človeka otvoreného spolupráci, avšak pomer konfliktných vzťahov bol podľa nášho názoru dosť vysoký, čo mohlo tento obraz ohroziť. Počas celého sledovaného obdobia sme zaznamenali postupný pokles podielu príspevkov zaoberajúcich sa spoluprácou. Príčina spočíva prevažne vo vydaní sa Rytmusa na sólovú dráhu. Naopak najvyšší podiel príspevkov o konfliktoch v médiách rezonoval počas trvania reality šou Česko Slovenská SuperStar a Hlas Česko Slovenska, v ktorých Rytmus pôsobil a bol v rámci nich účastníkom viacerých konfliktných situácií.

Spojitosť s luxusom a vulgarizmami

Pri monitorovaní príspevkov o Rytmusovi sme sledovali aj jeho spojitosť s luxusom a vulgarizmami. Zatiaľ čo s vulgarizmami spájalo Rytmusa 31 % príspevkov, až 69 % príspevkov z celkového počtu príspevkov ho spomínalo v spojitosti s luxusom. Hoci bol tento luxus prezentovaný v príspevkoch v najväčšom pomere pozitívne, negatívne a ambivalentné príspevky ich spolu prevyšovali, tzn. že luxus tu bol spomínaný skôr v negatívnejšom význame. V prípade vulgarizmov boli príspevky zafarbené najmä negatívne a ambivalentne, čo nie je veľmi prekvapujúce. Zaujímavosťou sú príspevky s vulgarizmami, ktoré boli hodnotené pozitívne. V týchto sa Rytmus prezentoval ako osobnosť s charakterom.

Ďalšie novinky

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.