Analýza spoločnosti: Raiffeisen banka

Analýza spoločnosti: Raiffeisen banka
1. 7. 2014

Krátka kvalitatívna analýza mediálneho obrazu slovenského zastúpenia Raiffeisen Banky počas septembra 2014 ukazuje základné možnosti kvalitatívnej analýzy. Medializácia banky je zhodnotená podľa viacerých kvalitatívnych kritérií, napríklad podľa hodnotového zafarbenia príspevkov (t.j., či boli ladené pozitívne, negatívne a pod.), dosahu na dospelú populáciu SR (mediálny vplyv) alebo tematickej štruktúry medializácie. Grafické zobrazenie výsledkov dopĺňa stručný komentár ku kľúčovým výsledkom analýzy.

banka-1.jpg

Kľúčové výsledky za september 2014

  • Za sledovaný mesiac prevážila ambivalentná medializácia (31 príspevkov, 49 % mediálneho vplyvu). Spôsobil ju najmä veľký počet správ o očakávaných stratách RBI (26 príspevkov). Správy sme vyhodnotili ambivalentne, pretože obsahujú informácie, že ide o prvú stratu banky v histórii a pretože príčiny strát sú externé.  Ambivalentne bola vyhodnotená tiež správa “Ruské sankcie by mohli poškodiť rakúske banky” (prevzatá 6x).
  • Pozitívne príspevky (12 príspevkov) sa v piatich prípadoch týkali slovenskej Raiffeisen banky, napríklad finančnej podpory divadelného festivalu v Malackách „Zejdeme sa na hambálku. Týždenník Trend pozitívne zhodnotil „prehľadné“ úrokové sadzby Raiffeisen Banky pre spotrebné úvery v článku o výpočte úrokového stropu pre spotrebné úvery. Zvyšok pozitívnych príspevkov bol o raste RBI na akciových trhoch. Podiel pozitívnych príspevkov z hľadiska mediálneho vplyvu bol nižší (5 %), pretože vyšli v médiách s nižšou čítanosťou.
  • Z hľadiska pôsobenia banky v jednotlivých krajinách sa najviac medializovalo pôsobenie medzinárodnej skupiny Raiffeisen Bank International, z konkrétnych zastúpení potom Rusko, Maďarsko a Ukrajina. Slovenské zastúpenie sa spomína len v 12 príspevkoch. Najväčšiu časť medializácie slovenskej pobočky tvorili správy o podpore kultúrnych podujatí a zmienky o pôsobení banky v SR v správach zo zahraničia.

banka-2.jpg

Kompletnú analýzu si môžete pozrieť na našom webe medan.sk.

Ďalšie novinky

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.