Analýza témy: Obraz Rómov v médiách

Analýza témy: Obraz Rómov v médiách
1. 1. 2014

Analyzovaná vzorka médií, za druhý polrok 2013, obsahovala 2 680 relevantných príspevkov.

V sledovanom období bol obraz Rómov v slovenských médiách takýto

 • Róm, príslušník rómskej komunity, žijúci v osade, starší ako 18 rokov.
 • Róm je subjekt rómskej problematiky (problému), ktorý je v médiách prezentovaný hlavne ako problémový pri spolužití s majoritou. Je častým subjektom štátnej politiky a samosprávy. Je páchateľ trestných činov.
 • Róm je najčastejšie medializovaný, a aj najnegatívnejšie, v téme „Kriminalita a priestupky“.
 • Ak je Róm medializovaný pozitívne, najčastejšie je to v téme „Osobnosti“ (70 % príspevkov malo pozitívne hodnotenie), v téme „Asistenti“ (48 %), v téme „Komunitné centrá“ (43 %) a čiastočne aj v téme „Kultúra“ (29 %).

Medializácia vybraných kategórii

 • Dosah na spoločnosť: Podiel príspevkov, ktoré opisovali celospoločenskú tematiku voči príspevkom, ktoré opisovali lokálnu tematiku, skončil v prospech celospoločenskej tematiky (55 %).
 • Bydlisko: 28 % všetkých príspevkov jednoznačne informovalo o osadách, na vzorke celoštátnych médií bol podiel trochu nižší (26 %), na vzorke regionálnych médií bol podiel vyšší (35 %).
 • Vek: 18 % všetkých príspevkov informovalo o mladistvých (resp. o osobách do 18 rokov).
 • Slovensko, zahraničie: 89 % príspevkov informovalo o slovenských Rómoch (články zo Slovenska, ako aj články o slovenských Rómoch v zahraničí).
 • Vyjadrenia:19 % príspevkov bolo takých, kde sme vedeli jednoznačne určiť, že v príspevku dostal priestor na vyjadrenie Róm alebo Rómka alebo boli citovaní. Zaujímavé je, že táto kategória dosiahla rovnaký podiel na všetkých troch vzorkách médií.

romove-1.jpg

Hodnotenie príspevkov

Z 2 680 relevantných príspevkov bolo najviac príspevkov s neutrálnym hodnotením (1 201; 44,8 %). Nasledovali príspevky s ambivalentným hodnotením (970; 36,2 %), negatívnym hodnotením (283; 10,6 %) a najmenej bolo pozitívnych príspevkov (226; 8,4 %). Oproti výsledkom z iných typov analýz môžeme konštatovať, že analyzované príspevky vykazujú nízky podiel neutrálnych príspevkov, vysoký podiel ambivalentných príspevkov, vyšší podiel negatívnych príspevkov a štandardný podiel pozitívnych príspevkov.

Medializácia tém

Najviac príspevkov (405) i najviac negatívnych (163) zaznamenala téma „Kriminalita a priestupky“. Táto téma zaznamenala najviac príspevkov i najviac negatívnych aj na obidvoch vzorkách médií: regionálne médiá (114, negatívnych 51), celoštátne médiá (291, 112 negatívnych). 72 % príspevkov v tejto téme publikovali celoštátne médiá, ktoré zároveň publikovali 69 % všetkých negatívnych príspevkov.

Na druhom mieste skončila téma „Segregácia a spolužitie s majoritou“. Zaznamenala 336 príspevkov. Za prvou témou zaostala o 69 príspevkov a zaznamenala druhý najvyšší počet negatívnych (44) aj ambivalentných príspevkov (154).

Na treťom mieste skončila téma „Marian Kotleba“. Zaznamenala 262 príspevkov a zo všetkých tém zaznamenala najviac ambivalentných príspevkov (167). Tretie miesto i najviac ambivalentných príspevkov mala aj na vzorke celoštátnych médií. Na vzorke regionálnych médií skončila na 15. mieste.

romove-2.jpg

Ďalšie novinky

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.