Barcelonské princípy 2.0 – svieži pohľad na meranie komunikácie

Barcelonské princípy 2.0 – svieži pohľad na meranie komunikácie
7. 9. 2015

Barcelonské principy 2.0 - tak sa volá nová podoba medzinárodného rámca pre meranie výkonu komunikácie.Dokument bol sprístupnený v Londýne a jednoznačne odráža obrovské zmeny odohrávajúce sa na mediálnom poli. AMEC – teda Mezinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie - rozoslala novú podobu princípov PR profesionálom po celom svete.

Ide o prvú modernizáciu Barcelonských princípov od doby ich zniku. Koncept bol vytvorený v Barcelone v roku 2010 ako celosvetový štandard pre efektívne meranie PR. Jeho aktualizácia bola navrhovaná delegátmi posledného summitu AMEC v Štokholme. Zmeny sú tak hotové už po dvoch mesiacoch. AMEC ku spolupráci pozval špičkových odborníkov na komunikáciu a reprezentantov korporácií.
Autori sa snažia, aby modernizovaná verzia odrážala integráciu, ku kotrej v oblasti komunikácie dochádza. Zatiaľ, čo prvotná sada Princípov sa zameriavala viac na to „čo nerobiť“, Barcelonské Pricípy z roku 2015 poskytujú viac informácií o tom „čo robiť“.

Kľúčové body nových Barcelonských Pricípov sú:

  • Rozšírenie rozsahu za hranice merania PR: súčasný jazyk – tak aby bolo zdôraznené, že Princípy prinášajú základňu a sú relevatné a medzinárodne použiteľné pre všetky organizácie, vlády, spoločnosti a značky
  • Posilenenie dôležitosti integrácie: uvedomenie si, že v integrovanom komunikačnom prostredí musí byť integrované meranie naprieč geografiami (globálne i lokálne), naprieč metodami (kvalitiatívne a kvantitatívne) a naprieč kanálmi 
  • Rozlíšenie medzi meraním a hodnotením 
  • Väčší dôraz na kvalitatívne meranie - kontext, ktorý pomôže profesionálom pochopiť to, čo je za kvantitatívnymi výstupmi

David Rockland, Ketchum Partner, predchádzajúci predseda AMECu, ktorý viedol pracovnú skupinu, hovorí:
"Snažili sme sa identifikovať spôsoby, ako budovať na pôvodných Barcelonských Pricípoch a ako ich pretvoriť tak aby ešte viac odrážali odvetvie a spôsob akým dnes pracujú profesionály v komunikácii. Veľa sa toho za posledních 5 rokov zmenilo, ale jeden faktor ostáva nemenný: ako experti musíme byť vždy pripravení dokázať našu hodnotu a ROI (návratnosť investícií) našej komunikácie. Našim cieľom je zaistiť aby Barcelonské Princípy naďalej pôsobily ako základ, ktorý budú môcť používať profesionáli dnes i v budúcnosti.“

V čom se Barcelonské princípy zmenili, nájdete tu: http://www.newtonmedia.sk/sk/novinky/novinky/ako-boli-barcelonske-principy-aktualizovane

 

AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication)
Medzinárodná organizácia AMEC, so sídlom v Londýne, je globálnym odborovým združením a profesionálnym zázemím pre agentúry a profesionálov, zaoberajúcimi sa službami monitoringu a analýz, mediálnou komunikáciou a meraním jej efektívnosti. AMEC má v súčasnoti cez 120 členov zo 41 krajín z celého sveta.
Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

NEWTON Media, a.s.
NEWTON Media je najväčší stredoeurópsky poskytovateľ služieb mediálneho monitoringu a analýz s tradiciou, siahajúcou do roku 1995. Pôsobí v ČR, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónsku. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť “tradičných” médií, internetu a sociálnych sietí. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, siahajúcim do roku 1996. Klienti rovnako využívajú služby včasného varovania pri krízovej komunikácii, monitoring reklamy i tréning v oblasti sociálnych sietí. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahrňuje strategické poradenstvo a návrhy a realizáciu odporúčaní s cieľom pomôcť klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. NEWTON Media poskytuje služby s cezhraničným a viacjazyčným presahom. Je členom mezinárodných odborných združení FIBEP a AMEC a sdieľa mediálny obsah s dalšími agentúrami z celého sveta.

Ďalšie novinky

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.