Segment merania komunikácie rastie a rast bude pokračovať i v tomto roku, hovorí štúdia profesnej organizácie AMEC

Segment merania komunikácie rastie a rast bude pokračovať i v tomto roku, hovorí štúdia profesnej organizácie AMEC
29. 5. 2015

Nová odborná štúdia vydaná Medzinárodnou asociáciou pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie (AMEC) poukazuje na optimistické rastové vyhliadky- 74 % členov AMECu vykázalo oproti minulému roku vyššie príjmy.

AMEC je najväčšou svetovou profesnou organizáciou pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie. Združuje viac ako 140 členov zo 40 krajín sveta, medzi ktorými nájdeme najvýznamnejšie svetové PR agentúry, vládne organizácie i neziskové spoločnosti.

Medzi členmi AMECu zároveň panuje presvedčenie, že rast bude pokračovať i v nadchádzajúcom roku. Takmer štvrtina členov predpokladá rast presahujúci 10 % hranicu.

Štúdia World Media Intelligence & Insights predstavuje najpodrobnejší prehľad názorov spoločností pôsobiacich v oblasti spracovania mediálneho spravodajstva po celom svete. V tohtoročnej štúdii odpovedalo na otázky 80 % všetkých oslovených firiem.

Štúdia ukazuje, že so súčasnou globálnou konsolidáciou v segmente spracovania mediálnych dát by malo prísť výrazne viac príležitostí ako prípadných rizík.

Väčšina členov AMECu očakáva, že súčasná vlna zjednocovania postupov v oblasti merania a vyhodnocovania komunikácie prinesie nové obchodné príležitosti (48 %) alebo nebude mať na obchody negatívny dopad (29 %). U členov AMECu výrazne prevláda presvedčenie, že ich pozícia na trhu im dáva dobré predpoklady preklenúť dôsledky konsolidačného procestu (70 %). Iba 12 % členov je toho názoru, že zjednocovanie predstavuje určitú mieru rizika pre ich podnikanie. Medzi členmi AMECu tiež prevláda názor (64 %), že súčasný trend bude pokračovať i v budúcom roku.

Štúdia tiež ukazuje, že 86 % PR agentúr považuje meranie a analýzu komunikácie za kľúčový nástroj, čo oproti minuloročným 72 % predstavuje podstatný nárast. Skutočnosť, že meranie komunikácie považuje za podstatné viac PR agentúr ako kedykoľvek inokedy, je jedným z najpodstatnejších zistení tohtoročnej štúdie.

Plán AMECu vytvoriť v tomto roku nový súbor zjednotených metrík bol prijatý ako zásadný posun pre celé odvetvie. Medzi respondentmi prevažuje zhoda (71 %), že takýto krok pomôže vyriešiť zmätky, ktoré na trhu okolo metrík panujú.

Snaha zjednotiť pravidlá merania komunikácie bude hlavnou témou júnového AMEC International Summitu v Štokholme, ktorý je vnímaný ako kľúčová udalosť, ktorá by mala viesť k začleneniu merania komunikácie medzi štandardné nástroje každej PR kampane (55 %).

Jeremy Thompson, predseda správnej rady AMECu a CEO skupiny Gorkana, povedal: „Som potešený, keď vidím tak silnú dôveru vo vedení spoločností, podporenou vedomím, že meranie komunikácie je v súčasnosti medzi kľúčovými predstaviteľmi biznisu považované za potrebný nástroj na budovanie a ochranu dobrého mena značiek a spoločností. Tiež nás teší veľká podpora, ktorú snaha AMECu zjednodušiť a zjednotiť metriky získava.“

Petra Mašínová, CEO skupiny NEWTON Media a spolupredsedajúca európskej divízie AMECu, k tomu dodáva: „Relevantné informácie sa stali kľúčovým kapitálom pre globálny i miestny biznis. Firmy si to veľmi dobre uvedomujú a začínajú hľadať spoľahlivé nástroje k ich akumulácii a využívajú ich na riadenie svojej komunikácie i obchodu. Je dobré, že naše spoločnosti zaoberajúce sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie dokážu na tento trend nielen reagovať, ale s väčšinovou podporou hľadajú cestu k maximálnej efektivite poskytovaných služieb v rámci globálnej spolupráce.“

Ďalšie kľúčové zistenia štúdie sú:
• Dvaja z troch členov AMECu súhlasia, že klienti i ďalšie zainteresované subjekty kladú stále väčší dôraz na informácie získané z monitoringu médií.
• Pokračuje rýchly rast v meraní sociálnych médií. 73 % členov AMECu hlási nárast dopytu po službách merania sociálnych sietí.
• Aktivity AMECu v oblasti profesného vzdelávania majú silnú podporu. 95 % členov súhlasí, že AMEC cez svoj Global Education Programme hrá kľúčovú úlohu vo vzdelávaní trhu a šírení povedomia o dôležitosti merania. 77 % členov chce, aby v oblasti vzdelávania trhu o dôležitosti merania a vyhodnocovania komunikácie hral AMEC aktívnu úlohu.
• Polovica všetkých členov (50 %) sa zhoduje na tom, že prístup k mediálnemu obsahu je v súčasnosti hlavnou témou v krajinách, v ktorých pôsobia – čo je číslo podobné zisteniu z minulého roka (52 %).
• Viac ako štvrtina členov AMECu, ktorí pracujú s klientmi, hovorí, že všetci/väčšina (27 %) ich klientov stále trvá na metrike AVE. Prieskum ukazuje, že požiadavky na AVE sú najsilnejšie zastúpené v konkrétnych oblastiach, ako sú stredná a východná Európa, Latinská Amerika a Stredný východ.

AMEC organizuje 7. International Summit on Measurement v Štokholme, ktorý sa uskutoční 3. a 4. júna 2015. Viac ako dve stovky zástupcov spoločností zaoberajúcich sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie, PR agentúr a vládnych i neziskových organizácií z 31 krajín sa zíde, aby našli zhodu na globálne jednotných metrikách a postupoch merania.
Prihlásiť sa môžete na webe summitu http://amecinternationalsummit.org/

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Ďalšie novinky

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.