Analýzy

Analýzy

Pomáhame porozumieť mediálnym dátam a meniť ich v konkurenčnú výhodu

Dáta získané monitoringom médií nemajú veľký význam, pokiaľ nepochopíte, čo vlastne znamenajú. Získať zo surových dát informácie, s ktorými sa dá ďalej pracovať - to je úloha pre analýzu. Tím analytikov NEWTON Media s využitím najmodernejších postupov pre vás spracuje mediálne dáta do podoby analytickej správy obohatenej o prehľadné tabuľky, grafy a vysvetľujúce komentáre. Vďaka tomu v mediálnej realite ľahko rozpoznáte zaujímavé trendy, riziká i príležitosti. V súčasnej dobe poskytujeme dva základné typy analýz. Analýzu médií a, stále obľúbenejšiu, analýzu sociálnych sietí.

Produkty

 • Analýza médií

  Získate prehľad o miere, formách a obsahu medializácie svojej značky, produktov i aktérov, ktorí spoluvytvárajú názorové prostredie celého vášho odvetvia…

 • Analýza sociálnych médií

  Získate prehľad o tom, ako sa o vašej značke, produktoch, konkurentoch či kľúčových témach vášho biznisu či segmentu diskutuje na sociálnych sieťach, blogoch a diskusných fórach…

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:
  Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom ďalšieho spracovania pre marketingové účely poskytovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch a ďalších aktivitách, vrátane použitia týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach poskytovateľa.
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách Z. z., v platnom znení, a to na dobu do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov.
Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.