Ďalšie služby

Monitoring inzercie a reklamy

Urobte si prehľad o tom, aké kampane vedie vaša konkurencia, či kde všade ste inzerovali v poslednom roku.

Dokonalý prehľad o inzertných aktivitách konkurencie a vašej spoločnosti

Monitoring inzercie a reklamy NEWTON Media predstavuje vhodný doplnok klasického monitoringu správ, ktorý využijú hlavne marketingové oddelenia či reklamné a PR agentúry. Vďaka tejto službe zistíte, aký objem prostriedkov investovali do inzercie za určité obdobie vami zvolené subjekty, kto najviac inzeruje vo vybraných témach, ako sa vyvíjali vaše marketingové aktivity v uplynulom období. Náš monitoring zahŕňa správy ztlačených médií, internetových portálov, televíznych a rozhlasových staníc. Nájdete v ňom tiež informácie o indoor, outdoor, instore a kino reklame od najväčších poskytovateľov v Slovenskej republike.

Objednať službu

Čo Monitoringom inzercie a reklamy NEWTON Media získate

 • Prehľad o inzertnej činnosti konkurencie, jej rozsahu a tematickom zameraní
 • Možnosť presne analyzovať vlastné inzertné aktivity od porovnania rozsahu jednotlivých kampaní po zhodnotenie ich účinnosti
 • Okrem kvantitatívnych dát vám môžeme dodať tiež vizuál kampane, ktorá bola reálne nasadená

Nahliadnite pod povrch inzertného trhu na Slovensku

Monitoring zahŕňa porovnanie objemu peňazí investovaných do konkrétnych reklamných kampaní, informácie o zadávateľovi (vrátane jeho IČO), aký produkt bol inzerovaný a do akej kategórie reklamného posolstva patrí.

Vďaka nám tiež zistíte, akú úlohu firma zohráva. Či je (spolu)zadávateľ, mediálny partner alebo sponzor. Samozrejmosťou sú údaje o názve média, dátume zverejnenia, formáte a umiestnení reklamy. V neposlednom rade získate nezávislé meranie dosahu vlastnej reklamnej kampane.

Monitorované zdroje

 • vybrané tlačené tituly
 • internetové servery
 • OOH média (outdoor, indoor, instore, kino reklama, OOH TV)
 • televízia, rozhlas


Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.