Ďalšie služby

Služba včasného varovania

Odhaľte ohnisko potenciálnej negatívnej publicity a prijmite včas potrebné opatrenia.

Profesionálny nástroj a efektívne riadenie krízovej komunikácie

Služba včasného varovania NEWTON Media je nástroj ušitý na mieru tlačovým oddeleniam, strategickému a krízovému manažmentu či PR agentúram. Naši analytici pre vás nonstop sledujú horúce témy, ako sú napr. dosahy podnikania na životné prostredie a spoločnosť, zamestnanecká politika, firemné kauzy, spokojnosť zákazníkov a pod. Výsledky vyhľadávania spracujeme do výstižných anotácií a každú hodinu vám zašleme report na e-mail či mobilný telefón. V prípade, že sa objaví problém, môžete začať okamžite riešiť krízu v jej zárodkovej fáze a minimalizovať tak negatívny dosah na mediálny obraz značky.

Objednať službu

Hlavné výhody Služby včasného varovania NEWTON Media

 • Prehľad o medializácii problematických tém každú hodinu od 8:00 do 20:00. V prípade záujmu službu rozšírime z pracovných dní aj na víkendy a sviatky
 • Správy dostanete e-mailom či SMS formou stručných anotácií s možnosťou priobjednať si plné znenia správ
 • Aktiváciu služby prevedieme obratom a naplno ju prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám

Získajte náskok a reagujte na problematické informácie skôr než médiá či konkurencia

Vo všedných dňoch, počas víkendov či sviatkov pre vás zaisťujeme túto vysoko individualizovanú službu, aby ste mohli potenciálne nebezpečné informácie podchytiť skôr, než sa rozhorí negatívna medializácia. Monitoring médií v rámci Služby včasného varovania pokrýva televízne a rozhlasové spravodajstvo, internetové spravodajské servery i sociálne siete.

Ak by sa napríklad objavila na Facebooku negatívna zmienka o vašej spoločnosti, dozviete sa to vďaka našej službe skôr než veľké médiá či konkurencia a máte dosť času podniknúť patričné kroky. Klamlivé, nepresné či zavádzajúce informácie môžete uviesť na pravú mieru, nespokojným klientom poskytnúť pomoc či ospravedlnenie, v prípade väčších káuz môžete vydať tlačové vyhlásenie, kontaktovať média, zvolať tlačovú konferenciu. Rovnako, ak by Služba včasného varovania zachytila potenciálne nebezpečnú správu v hlavných informačných prostriedkoch, môžete včas aktivovať všetky nástroje public and media relations vrátane svojich on-line komunikačných kanálov.

Monitorované médiá

 • Internet
 • sociálne siete
 • agentúrne spravodajstvá
 • rozhlas
  • Rádio Slovensko
  • Rádio Expres
  • Rádio Regina
  • Fun Rádio
  • Rádio Lumen
 • televízie
  • Jednotka
  • Dvojka
  • TA3
  • TV JOJ
  • TV Markíza
  • TV Bratislava


Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.