Odporúčania

Odporúčania a stratégie

Poradíme vám, ako analytické poznatky premeniť na konkurenčnú výhodu

Dáta z monitoringu médií spracované našimi analytickými postupmi a špecialistami vám poskytnú celý rad cenných informácií. Vyvodiť zo získaných poznatkov tie správne závery a premietnuť ich do životaschopnej firemnej stratégie ale nemusí byť na pozadí súčasnej zložitej mediálnej reality ľahká úloha. NEWTON Media vám ponúka poradenské služby, vďaka ktorým budete svoje rozhodnutia robiť rýchlejšie a s väčšou istotou. Špecialisti z radov NEWTON Media pre vás pripravia konkrétne odporúčania, aké kroky v mediálnom priestoru i na poli biznisu podniknúť, aby vám priniesli čo najväčší úžitok. Budú pritom reflektovať špecifiká vašej spoločnosti, vášho odboru i cieľových skupín, na ktorých sa komunikácia zameria.

Objednať službu

Hlavné výhody služby Odporúčania a stratégie NEWTON Media

  • Kombinácia sofistikovaných IT technológií a práce špičkových špecialistov.
  • Konzultačné služby založené na mnohoročných skúsenostiach a využívajúce najväčšiu mediálnu databázu v SR.
  • Navrhované kroky vždy prispôsobené špecifickým potrebám vašej spoločnosti a konkrétnej situácii.

Poradenstvo pre optimalizáciu vašej komunikácie, mediálneho obrazu i firemnej stratégie

Monitoring médií NEWTON Media zahŕňa všetky najvýznamnejšie informačné prostriedky dnešnej doby. Televíziu, rozhlas, tlač, internetové spravodajstvo, blogy, sociálne siete. Nikdy v histórii nebola mediálna realita taká bohatá, rozsiahla, vzájomne prepojená, a preto tiež ťažko predvídateľná. Našej spoločnosti sa podarilo vyvinúť nástroje, ktoré orientáciu v tejto mediálnej džungli uľahčujú. Získané fakty často odhaľujú celkom nečakané súvislosti, odkrývajúce potenciálne hrozby, ale odhaľujú aj významné príležitosti. Čím rýchlejšie tieto vzťahy správne dešifrujete a podniknete správne kroky, tým väčšiu konkurenčnú výhodu získate. A v tom spočíva najväčšia pridaná hodnota poradenského servisu NEWTON Media.

Na základe analýzou identifikovaných príležitostí a potenciálnych rizík pripravíme návrhy konkrétnych odporúčaní, aké kroky by mala vaša spoločnosť podniknúť, aby dosiahla svoje ciele. Odporúčania zahŕňajú všetky komunikačné nástroje a platformy súčasnej doby – on-line aj off-line komunikačné aktivity vrátane komunikácie na sociálnych sieťach či public & media relations. Pomôžeme vám však aplikovať analytické poznatky tiež na rovine vašej firemnej stratégie, v oblasti obchodu, marketingu,riadenia, skrátka všade tam, kde o úspechu spolurozhodujú kvalitné informácie. Naše odporúčania a strategické poradenstvo využijú tak súkromné firmy, ako inštitúcie štátnej správy či verejného a neziskového sektora.

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:
:
:
:
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom ďalšieho spracovania pre marketingové účely poskytovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch a ďalších aktivitách, vrátane použitia týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach poskytovateľa.
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách Z. z., v platnom znení, a to na dobu do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov.

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Rebríček politických analytikov za rok 2016 vyhral opäť Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.

    2. 2. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.