Realizácia

Realizácia

Podniknite správne kroky pre rozvoj svojho podnikania a vyššej konkurencieschopnosti svojej spoločnosti

Logickým vyústením monitoringu, analýzy mediálnych dát a z nich plynúcich záverov je správna aplikácia získaných poznatkov na rôznych úrovniach pôsobenia vašej spoločnosti. NEWTON Media vám ponúka široké portfólio služieb, ktoré pomôžu zvýšiť hodnotu vašej spoločnosti, či už správne zvolenou komunikáciou s médiami, verejnosťou, obchodnými partnermi i zákazníkmi, alebo prijatím vhodných opatrenív ďalších oblastiach vášho biznisu. Na realizácii navrhnutých opatrení s vami budú spolupracovať špičkoví odborníci z radov NEWTON Media i našich partnerov. Ich dlhoročné skúsenosti z oblasti mediálnej analytiky, korporátnej i produktovej komunikácie, krízového manažmentu či strategického poradenstva prispejú k rastu vašej spoločnosti.

Objednať službu

Hlavné výhody služby Realizácia NEWTON Media

  • Na realizácii navrhnutých odporúčaní budú pracovať špičkoví profesionáli z radov NEWTON Media a našich partnerov.
  • Unikátne prepojenie obsiahlej informačnej databázy, analytického know-how a ľudského kapitálu.
  • Široká ponuka služieb pre excelentnú realizáciu korporátnej i produktovej komunikácie, PR a media relations i opatrenia spojené s vedením biznisu.

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:
:
:
:
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom ďalšieho spracovania pre marketingové účely poskytovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch a ďalších aktivitách, vrátane použitia týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach poskytovateľa.
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách Z. z., v platnom znení, a to na dobu do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov.

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Rebríček politických analytikov za rok 2016 vyhral opäť Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.

    2. 2. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.