TVR Alerts

TVR Alerts

Informácia o výskyte sledovanej témy ihneď po jej odvysielaní v rozhlase alebo televízii

Služba vás upozorní na výskyt kľúčového slova v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní. Do 10 minút po jeho zaznení vám doručíme trojminútovú nahrávku z relevantnej časti reportáže. Upozornenie o vami sledovanej zmienke zároveň posielame emailom. Pri nahrávke sa zobrazuje dátum a čas vysielania, televízna/rozhlasová stanica, relácia, téma a kľúčové slovo. Nahrávky máte v aplikácii NewtonOne k dispozícii 7 dní.

Objednať službu

Prečo využívať službu TVR Alerts

 • Pod kontrolou máte všetko, čo o vás zaznelo v rozhlase a televízii
 • Do 10 minút od odvysielania vám emailom doručíme upozornenie
 • Záznam z relácie sa zároveň objaví vo vašej aplikácii
 • Trojminútová video/audio nahrávka vás uvedie priamo do kontextu správy, v ktorom kľúčové slovo zaznelo
 • Nemusíte si prechádzať záznam celej relácie, ani zložito vyhľadávať v jej obsahu

Monitorované zdroje

 • televízne spravodajstvo
 • rozhlasové spravodajstvo

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:
  Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom ďalšieho spracovania pre marketingové účely poskytovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch a ďalších aktivitách, vrátane použitia týchto údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webových stránkach poskytovateľa.
Zaškrtnutím políčka adresát udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách Z. z., v platnom znení, a to na dobu do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov.
Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.