Medan.sk je nový. Prináša serióznosť i hravosť a obsahovo „nabité“ témy

Medan.sk je nový. Prináša serióznosť i hravosť a obsahovo „nabité“ témy

Spravodajsko-analytický portál Medan.sk od októbra mení svoj šat. Po novom prinesie viac obsahových tém, infografiky a aktuálnych informácií najmä zo sveta zahraničných médií.

Webový portál Medan.sk, za ktorým stojí monitorovacia spoločnosť NEWTON Media, spol. s r.o., sa od októbra mení. Výraznými zmenami prechádza po obsahovej, dizajnovej a technickej stránke. Svoju oblasť pôsobenia chce navyše upriamiť aj na sociálne médiá, ktoré majú v dnešnom svete čoraz silnejšie postavenie.

Portál Medan.sk doposiaľ prinášal rôzne témy spracované optikou mediálnych analýz. Základom hodnotení boli novinárske články, príspevky a reportáže, ktoré boli zverejnené, publikované alebo odvysielané v slovenských médiách.

Portál bude vo svojej analytickej činnosti pokračovať, analýzy tradičných médií chce však doplniť o meranie komunikácie na sociálnych sieťach. Časté budú v súčasnosti veľmi obľúbené infografiky či tematicky serióznejšie články, v ktorých dostanú priestor na vyjadrenie aj odborníci z rôznych oblastí.

„Doterajší obsah a vizuál stránky bol už vzhľadom na dnešný rýchly, technologicky vyspelý a pre súčasného - informačne náročného - konzumenta nepostačujúci. Chceli sme sa prispôsobiť aktuálnym trendom a aj mladšiemu publiku. Nová stránka má responzívny dizajn a informácie z nej budú po novom komunikované aj prostredníctvom sociálnych sietí,“ hovorí Valeria Polovková, CEO spoločnosti NEWTON Media, spol. s r.o. Novými zmenami chce zaujať ľudí pracujúcich v médiách, reklame, PR a marketingu, ale aj bežných čitateľov, ktorých zaujíma, čo sa deje v mediálnom svete.

Medan.sk funguje od roku 2012. Potrebný redizajn stránky sa preto preniesol aj do samotného loga. To kompletne mení vizuál, vrátane typografie a farieb, ktoré po novom kopírujú farby spoločnosti NEWTON Media.

O spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o
Spoločnosť NEWTON Media disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, ktorý siaha až do roku 1996. Od roku 1995 pôsobí na českom trhu, svoje pobočky postupne rozširovala na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť tradičných médií, internetu a sociálnych sietí. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahŕňa strategické poradenstvo a návrhy a odporúčania s cieľom pomáhať klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. Je členom medzinárodných asociácií FIBEP a AMEC, ktoré združujú spoločnosti pôsobiace v oblasti monitoringu médií a merania komunikácie. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti www.newtonmedia.sk

Kontakt pre médiá:
Mgr. Valéria Pernišová
PR & Marketing Manager
+421 917 370 755
valeria.pernisova@newtonmedia.sk

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.