Nadupaný monitoring médií s novými grafmi a filtráciou PR článkov

Nadupaný monitoring médií s novými grafmi a filtráciou PR článkov

Aplikáciu NewtonOne neustále zdokonaľujeme, aby sme vám ušetrili čas pri práci s mediálnymi dátami. Čerstvou novinkou v aplikácii sú interaktívne grafy a možnosť filtrovania PR článkov. Automatizované grafy v aplikácii vám nenahradia komplexnú mediálnu analýzu z pera skúsených analytikov, ale rozhodne pomôžu k základnému pochopeniu vašej medializácie a orientácie v monitoringu.

Nebudeme vás opíjať rožkom ako iné monitorovacie spoločnosti. Automatické grafy v aplikácii nie sú mediálna analýza a určite vám neprinesú hĺbkový a komplexný insight do vašej mediálnej a PR komunikácie.

Expertom v oblasti mediálnej komunikácie však nové grafy v aplikácii NewtonOne prinášajú rýchly základný prehľad o medializácii ich firmy alebo inštitúcie. Prehľadové grafy slúžia expertom tiež ako inšpirácia na ďalšie skúmanie ich mediálnej komunikácie, teda ako podnet pre ďalšiu mediálnu analýzu s pomocou skúsených mediálnych analytikov.

Video N1 grafy.png

Nové grafy v aplikácii a ich funkcia

Pozrite sa na základný prehľad nových grafov a ako s nimi pracovať. Každý graf navyše ponúka stručnú anotáciu, ktorú môžete jednoducho skopírovať do vašich prezentácií.

Vývoj kategórií v čase a hlavné kategórie

new graf vyvoj v case (1).png

 

Vývoj kategórií v čase je základný graf, vďaka ktorému môžete porovnávať v čase vlastnú medializáciu, napríklad s medializáciou vašej konkurencie. Sledovať a porovnávať môžete vývoj medializácie neobmedzeného počtu jednotlivých kategórií z vášho monitoringu. Navyše, kliknutím na jednotlivé aktívne body grafu zobrazíte konkrétne články.

Graf TOP kategórie vám ukáže, ktoré kategórie vášho monitoringu médií boli v médiách najviac exponované.

TOP temata (1).png

Graf Typov médií a TOP vydavateľov

Ďalšími grafmi, ktoré expertom komunikácie pomáhajú orientovať sa v ich medializácii sú graf Typy médií a graf TOP Vydavatelia. Na prvý pohľad vidíte štruktúru vašej medializácie a tiež to, na ktorých mediálnych vydavateľov by ste sa vo vašej PR komunikácii mali zamerať.

Screen nový.jpg

Najvýznamnejšie zdroje a autori

Nové grafy v aplikácii NewtonOne vám tiež umožnia rýchlu identifikáciu relevantných médií vašej PR komunikácie a zároveň významných autorov a influencerov.

TOP zdroje (1).pngTOP autoři (1).png

Obľúbené AVE na jedno kliknutie

Napriek kritike je ukazovateľ AVE stále intenzívne využívaný PR agentúrami a požadujú ho tiež klienti. Preto sme na AVE mysleli aj pri príprave grafov, v ktorých nájdete a porovnáte hodnotu AVE v čase alebo podľa kategórií.

AVE v čase (1).pngAVE podle témat (1).png

Možnosť filtrácie PR článkov

Ďalšou novou funkciou v aplikácii NewtonOne, ktorú ocenia všetci experti mediálnej komunikácie, je možnosť filtrovania PR článkov v monitoringu médií. Môžete tak, pri printových médiách, jednoducho oddeliť platenú inzerciu od redakčných článkov. Vďaka tomu napríklad lepšie vyhodnotíte KPI komunikácie vašej firmy alebo inštitúcie.

PR clanky (1).png

 

Zaujali vás nové funkcie v aplikácii NewtonOne a chcete si je vyskúšať? Napíšte nám na obchodne@newtonmedia.sk  a požiadajte o testovací prístup.Zaujímate sa o média a komunikáciu? Sledujte ►

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.