NEWTON Media a Ogilvy získali prestižne ocenenie AMEC Awards

NEWTON Media a Ogilvy získali prestižne ocenenie AMEC Awards

Analytická agentúra NEWTON Media a komunikačná agentúra Ogilvy získali prestížne celosvetové ocenenie v súťaži mediálnych analytikov. Rozsiahly materiál použitý ako súčasť kampane na podporu modernej liečby schizofrénie bol odbornou porotou nominovaný do shortlistov v kategóriách Best use of social media measurement a Best use of integrated communication measurement/research. V druhej menovanej získal prihlásený projekt tretie mesto. NEWTON Media zostává jedinou spoločnosťou na domácom mediálnom trhu, ktorá ocenenie AMEC Award kedy získala a potvrdila ním svoju významnú pozíciu.

Prihlásený projekt, ktorého hlavným iniciátorom a tvorcom zadania bola komunikačná agentúra Ogilvy, oslovil porotcov už samotnou témou. Ti ocenili detailné spracovanie tak náročnej témy, akou je vnímanie schizofrénie a pacientov s týmto psychiatrickým onemocnením laickou verejnosťou a novinármi. Porota tiež veľmi kladne hodnotila integrovaný prístup – využitie skúseností renomovanej PR agentúry a precízne spracovanie dát analytikmi NEWTON Media, ktorí spracovali dáta z klasických médií i zo sociálnych sietí.

„Analýza mediálneho obrazu schizofrénie je skvelým príkladom synergie PR agentúry a mediálnej analytickej agentúry. Náš spoločný projekt považujem za ukážku zmysluplného prepojenia know-how o mediálnej komunikácii a prehĺbenie kritického mediálneho myslenia. Sme presvedčení, že takáto spolupráca je obojstranne prospešná a budeme radi, ak budeme mať príležitosť spolupracovať s PR agentúrami na ďalších podobných projektoch,” hovorí CEO NEWTON Media Petr Herian.

zleva Petr Herian(CEO NEWTON Media), Eva Růžičková(analytička NEWTON Media),Alena Zachová(analytička NEWTON Media), Zdeněk Vesecký(PR Manager Ogilvy).jpg

 

Zadávatelia i tvorcovia analýz si boli vedomí toho, že pre účinnú komunikáciu témy je nutné dokonale porozumieť názorom verejnosti a prístupu médií k danej problematike. Spoločne preto vytipovali najviac stigmatizujúce momenty a snažili sa odokryť všetko, čo za nimi stojí. Vďaka náhľadu do situácie a odhaleniu súvislostí medzi formami komunikácie a stigmami bolo možné v priebehu kampane upozorniť na komunikačné rizika ohrozujúce pacientov a pokúsiť sa prostredníctvom informácií o modernej liečbe zlepšiť ich spoločenský status.

„Som rada, že predstavitelia AMEC Awards svojim rozhodnutím potvrdili prínos komplexného prístupu k analytickej práci s dátami a využitia vhodných metrík. Nie vždy si to agentúry uvedomujú a meranie nahrádzajú jednoduchým monitoringom zachytených výstupov. Tie však predstavujú len zlomok toho, čo môže dobrá analýza odhaliť. Kvalitnou analýzou je možné poukázať na zjednodušujúce klišé, ktorým média podporujú zabehnuté stereotypy a podporiť záujem novinárov o nové uhly pohľadu,” komentuje Account Director Ogilvy PR Naděžda Šeráková.

Jej slová potvrdzujú články, ktorých súčasťou boli práve závery analytickej časti kampane a nový prístup novinárov k téme, tak ako aj voľba vhodnejších výrazových prostriedkov a ilustračných materiálov. Celý projekt 100 tisíc neviditeľných financovali farmaceutické spoločnosti Janssen-Cilag, Lundbeck a Eli Lilly, podľa ktorých môžu mať získané dáta využitie i v budúcnosti pri hodnotení vývoja postojov širokej verejnosti či plánovania ďalších destigmatizačných kampaní.

AMEC-Awards-Event-46-1030x687.jpg

 

Skupine NEWTON Media sa tento rok nepodarilo získať len bronz za spomínanú spoluprácu s Ogilvy, ale aj zlaté ocenenie, už štvrté v rade, tentokrát v kategórii Best measurement in the public and not-for-profit sectors uspela práca jej agentúry Kliping – Not-for-profit measurements as a vehicle to reposition Kliping from media monitoring to media analytics company. V predchádzajúcich rokoch skupina NEWTON Media uspela s podrobným zmapovaním mediálneho obrazu devízovej regulácie Českej národnej banky, analýzou pre spoločnosť Tesco a vlani s analýzou rodovej vyváženosti spravodajstva vypracovanou slovinskou spoločnosťou Kliping.

„Každé ocenenie našej profesnej organizácie si veľmi vážime, pretože je cennou spätnou väzbou kvality našich analýz. Obe minuloročné ocenenia sú tým najlepším zavŕšením AMEC Global Summitu, najväčšieho svetového kongresu expertov na meranie komunikácie, ktorý sme mali česť po prvýkrát hostiť v Českej Republike,“ uzatvára CEO NEWTON Media Petr Herian.

Bližšie informácie poskytnú:

David Mitrenga, Marketing Manager, NEWTON Media M: +420 602 291 182, T: +420 225 540 241, E: david.mitrenga@newtonmedia.cz

a

Zdeněk Vesecký, PR Manager, Ogilvy M: +420 602 640 627, T: +420 221 998 213, E: zdenek.vesecky@ogilvy.com

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.