Praha bude prvýkrát v histórii hostiť AMEC Global Summit, najväčší svetový kongres expertov v oblasti merania komunikácie

Praha bude prvýkrát v histórii hostiť AMEC Global Summit, najväčší svetový kongres expertov v oblasti merania komunikácie

Minulý týždeň sa v Barcelone konal 10. ročník AMEC Global Summit, najväčšej globálnej konferencie zameranej na problematiku merania PR a marketingovej a mediálnej komunikácie. Medzi takmer štyrmi stovkami delegátov zo 40 krajín sveta mala svoje zastúpenia aj spoločnosť NEWTON Media. Budúci ročník AMEC Global Summit sa v spolupráci s ňou bude konať v Prahe a bude obrovskou príležitosťou pre všetkých PR a komunikačných expertov sledovať a diskutovať o najväčších trendoch v tejto oblasti.

Spoločnosť NEWTON Media sa tento rok na summite usilovala o to, aby sa najbližšia konferencia konala po prvýkrát v histórii v regióne strednej a východnej Európy. A pretože v oblasti merania účinkov komunikácie a mediálnych analýz patrí k svetovej špičke, bude sa nasledujúci AMEC Summit, ktorý predstaví PR a marketingovým expertom najnovšie trendy v tejto oblasti, konať v júni 2019 v Prahe.

Na summite sa taktiež tradične vyhlasujú najlepšie analýzy z oblasti merania PR, marketingovej a mediálnej komunikácie. Skupine NEWTON Media sa podarilo už po tretíkrát získať zlaté ocenenie za najlepšiu analýzu. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dvoch rokoch uspela v kategórii Best measurement of a business to business campaign s analýzami pre českých klientov, tento rok získala zlatú medailu za analýzu genderovej vyváženosti spravodajstva v kategórii Best measurement of a not-for-profit campaign, ktorú pripravila slovinská spoločnosť Kliping (NEWTON Media Group).

„Tohtoročný AMEC Summit bol pre nás veľmi inšpiratívny. Som veľmi rád, že sa spoločnosti NEWTON Media dlhodobo darí prenášať najnovšie poznatky do praxe a prinášať klientom nové a efektívnejšie riešenia v oblasti mediálnych analýz. Budúci ročník kongresu v Prahe bude mimoriadnou príležitosťou pre všetkých expertov z tejto oblasti a je mi cťou, že NEWTON Media bude jeho hlavným partnerom,“ hovorí Petr Herian, globálny CEO spoločnosti NEWTON Media.

AMEC Global Summit je každoročne miestom pre stretávanie sa a výmenu skúsenosti špičkových PR a marketingových expertov svetových značiek a globálnych inštitúcií. Tento rok si účastníci summitu mohli vypočuť napríklad prednášky Alexa Aikena (Executive director UK Government Communications), Jeniffer Bruce (Global Leader of Communications Measurement, Adobe Systems), Carmen Romero (Deputy Assistant Secretary General for Public Diplomacy, NATO), Jamina Spitzera (Senior Director, Comms Insights, Microsoft) a ďalších osobností, ktoré sa zaoberajú komunikáciou a jej meraním v globálnom meradle.

Kontakt pre média

Valéria Pernišová | e-mail valeria.pernisova@newtonmedia.sk | mobil + 421 917 370 755

O NEWTON Media

Spoločnosť NEWTON Media je lídrom Media Intelligence služieb na európskom trhu. Naše analýzy tradičných a digitálnych médií pomáhajú klientom optimalizovať komunikáciu na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, vo Veľkej Británii a ďalších ôsmich krajinách juhovýchodnej Európy.

S pomocou rozsiahlej databázy monitorovaných zdrojov, dôsledkom data miningu a komplexných analýz tradičných a digitálnych médií, pomáha zlepšovať komunikačné stratégie veľkým korporáciám, inštitúciám a firmám, rovnako ako ministerstvám a neziskovým organizáciám.

Jej variabilnému produktovému portfóliu dominuje trojica základných služieb, ktorú tvorí logický reťazec: monitoring médií, archív mediálnych príspevkov a mediálne analýzy. Monitoruje české a zahraničné tradičné, nové a sociálne médiá. Analyzuje reakcie publika a verejnosti. Vypracováva komplexné štúdie mediálneho obrazu. Je členom profesijných asociácií AMEC a FIBEP a držiteľmi troch zlatých ocenení za najlepšie analýzy v súťaži AMEC Awards 2016, 2017 a 2018.

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 2 32 409 520 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.