Spoločnosť NEWTON Media získala v súťaži AMEC Awards 2017 dve prestížne ocenenia

Spoločnosť NEWTON Media získala v súťaži AMEC Awards 2017 dve prestížne ocenenia

Na slávnostnom vyhlásení AMEC Awards 2017, ktoré sa konalo v Bangkoku, si zástupcovia spoločnosti NEWTON Media prevzali zlaté ocenenie za najlepšiu analýzu v kategórii Best measurement of a business to business campaign a bronzové ocenenie za najlepšiu analýzu v kategórii Best use of integrated communication measurement/research. Vďaka mediálnemu auditu pre spoločnosť Tesco tak spoločnosť NEWTON Media obhájila vlaňajšie prvenstvo v kategórii B2B. Získané ocenenie potvrdzuje vysokú úroveň mediálnych analýz spracovaných spoločnosťou NEWTON Media.

Nová analytická služba Mediálny audit je kombináciou obsahovej mediálnej analýzy a prieskumu na strane novinárov. Spoločnostiam umožňuje zistiť, aké sú konkrétne potreby novinárov, lepšie na nich zacieliť komunikačné aktivity a zvýšiť tak ich efektívnosť. Ocenený Mediálny audit bol realizovaný pre spoločnosť Tesco v roku 2016, ktorá ho využila pri nastavovaní svojej komunikačnej stratégie.

Ján Kondáš, šéf korporátnej komunikácie Tesco, sa k tomu vyjadril nasledovne: „Spoločnosť NEWTON Media je našim dlhodobým partnerom, preto sme ich aj oslovili s požiadavkou na realizáciu mediálneho auditu. Vďaka tejto mediálnej analýze sme boli schopní upraviť našu komunikačnú stratégiu, ktorá oveľa lepšie reflektovala aktuálnu potrebu externej komunikácie našej firmy. Audit nám zároveň pomohol identifikovať nové trendy v oblasti komunikácie a aj preto ho hodláme realizovať aj v priebehu tohto roka, aby sme mohli mapovať náš progres.“

„AMEC Awards je pre nás každoročnou príležitosťou porovnať sa na medzinárodnej úrovni s našou konkurenciou. O to viac ma teší získanie dvoch ocenení, ktoré potvrdzujú naše postavenie v oblasti Media Intelligence,“ uviedol počas slávnostného večera CEO NEWTON Media Group Petr Herian.

amec 01.jpgZástupcovia NEWTON Media group na slávnostnom predávaní cien AMEC Awards 2017. Zľava: Ivan Škurina, Martina Korbar, Phillip Lynch, Magdaléna Horánská, Petr Herian, Lucie Geislerová. Zdroj fotografie: AMEC

Cenu za najlepšie mediálne analýzy každoročne udeľuje Medzinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie - AMEC. Viac informácií o AMEC Awards 2017 Winners si môžete pozrieť na stránkach AMEC.

NEWTON Media, a. s.

Spoločnosť NEWTON Media je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz v strednej Európe. Od roku 1995 pôsobí na českom trhu, svoje pobočky postupne rozširovala na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť tradičných médií, internetu a sociálnych sietí. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, ktorý siaha až do roku 1996. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahŕňa strategické poradenstvo a návrhy a odporúčania s cieľom pomáhať klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. Je členom medzinárodných asociácií FIBEP a AMEC, ktoré združujú spoločnosti pôsobiace v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti www.newtonmedia.sk

Medzinárodná asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie AMEC

Súťaž medzinárodnej organizácie AMEC, ktorá združuje agentúry a odborníkov pôsobiacich v oblasti sledovania a vyhodnocovania mediálnej komunikácie, sa zameriava na objavovanie a oceňovanie výnimočnej práce a úspechov v oblasti mediálneho prieskumu, meraní a analýz. AMEC má v súčasnosti viac než 120 členov v 41 krajinách sveta. Predstavitelia NEWTON Media sú v činnosti tejto organizácie veľmi aktívni. 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Valéria Pernišová
valeria.pernisova@newtonmedia.sk

Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.