Čo by bolo keby? Predĺženie moratória

Včera poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili veto prezidentky a odklepli novelu zákona, ktorá predĺžila 14-dňové moratórium pred voľbami na 50 dní. Prezidentka ho začiatkom novembra označila za protiústavný a vrátila ho do parlamentu. Po prelomení prezidentkinho veta ohlásila, že sa obráti na Ústavný súd, aby preskúmal ústavnosť tohto zákona, a aby do svojho rozhodnutia odložil jeho účinnosť. Aké budú dôsledky 50-dňového moratória predpokladať nevieme, ale môžeme sa pozrieť na to, ako by to vyzeralo, keby bolo 50-dňové moratórium schválené už pri posledných parlamentných voľbách v roku 2016.

Čo by bolo keby

Ak by bolo 50 dňové moratórium účinné už pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 5. marca, bez informácií o stave volebných preferencií by sme boli už od 15. januára. Voliči by tak prišli o 12 volebných prieskumov a 183 zmienok. Päťdesiat dní pred začatím volieb by bolo k dispozícií iba 7 volebných prieskumov a  počet zmienok by klesol viac než o polovicu na 74.

 DÁTUM 26.11.2015 – 14.01.2016 15.1.2016 – 19.2.2016
AGENTÚTA Počet prieskumov Počet zmienok Počet prieskumov Počet zmienok
Focus 1 12 4 66
Polis 0 7 2 48
MVK 2 24 2 42
AKO 2 8 2 11
Median SK 2 23 2 16
SPOLU 7 74 12 183

Moratórium a agentúry

Ak by sa voliči riadili poslednými prieskumami verejnej mienky, mali by „najaktuálnejšie“ výsledky od agentúry MVK, ktorá vydala posledný prieskum 13.1.2016. Od agentúry Polis by prieskumy absentovali úplne. Posledný predvolebný prieskum vydala totiž v októbri 2015. Napriek tomu, že prieskumy nemôžu vyhrať voľby žiadnej politickej strane, môžu podľa Martina Slosiarika „ovplyvniť voľby v tom zmysle, že časť voličov sa môže rozhodovať na základe toho, ako si jednotliví kandidáti v prieskume počínajú.“ Na základe porovnania výsledkov parlamentných volieb a prieskumov môžeme vidieť, že posledné prieskumy počas pomyselného 50-dňového moratória boli bližšie k volebnému výsledku, ako prieskumy pred týmto obdobím a teda môžu byť ukazovateľom posunov a vývoja názoru spoločnosti.

V interaktívnych grafoch si môžete pozrieť prehľad posledných prieskumov volebných preferencií v období 100 dní pred voľbami a v období 50 dní pred voľbami a porovnať ich s oficiálnym výsledkom volieb.

Posledné prieskumy pred pomyselným 50-dňovým moratóriom

Posledné prieskumy pred 14-dňovým moratóriom

Medializácia prieskumov v priebehu 100 dní pred voľbami rástla. V druhej päťdesiatke dní pred konaním volieb bolo realizovaných dvakrát viac prieskumov.  Zákaz uverejňovania prieskumov pritom platil iba v posledných 14 dňoch.

Prieskumy boli najviac medializované na webových stránkach. Hneď za nimi najčastejšie informovali o výsledkoch prieskumov televízie a rádia. Tretie skončili celoštátne denníky.

Chýbali by prieskumy?

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie voliča je aj šanca strany na zisk 5 % kvóra potrebného na vstup do NR SR a tieto informácie poskytujú práve predvolebné prieskumy. V prípade 50-dňového moratória by sme tak hypoteticky prišli až o 12 prieskumov. V porovnaní so skoršími prieskumami boli výsledky neskorších prieskumov podobnejšie reálnym výsledkom volieb do NR SR.  Svojim spôsobom odrážali trend poklesu či rastu preferencií.  Ak sa pozrieme na príklad výsledkov prieskumu agentúry Median SK z 5. januára 2016, v ktorom mal Smer SD 42,40 % a porovnáme to s výsledkami prieskumu tej istej agentúry z 18. februára, kedy Smeru SD namerali 32,10 %, vidíme, že výsledky posledného prieskumu sa približujú k reálnym výsledkom volieb viac, ako tie vydané skôr. Samozrejme, voliči sa nerozhodujú len na základe predvolebnej kalkulácie, veľkú úlohu hrá aj socioekonomický pôvod voliča, jeho svetonázor, vzdelanie,  sila lojálnosti voči strane, ktorú volil v predchádzajúcich voľbách. Preto je tvrdenie, že voliči v stáde nasledujú výsledky prieskumov chybné.

Informácie k analýze

V období od 26.11.2015 do 19.2.2016 sme analyzovali príspevky, ktoré obsahovali výsledky volebných prieskumov spolu so zmienkou konkrétnej prieskumnej agentúry. Sledovanými agentúrami boli Focus, Polis, MVK, Median SK a AKO. Získali sme 257 zmienok, pričom v jednom príspevku sa mohlo nachádzať viac zmienok jednotlivých agentúr, v takom prípade sa príspevok duplikoval. Viac ako 70 % príspevkov bolo publikovaných v období „50-dňového moratória“.

Čítajte tiež

Vegetariánstvo a vegánstvo, mediálna analýza
Analýzy

Vegetariánstvo a vegánstvo v slovenských médiách

Vegetariánstvo a vegánstvo nie sú len módnou vlnou. Rastlinná strava bola vyhlásená za potravinársky trend roka, ktorý hovorí jasne: „podiel ľudí, ktorým záleží na tom čo zjedia sa každým rokom zvyšuje“. V NEWTON Media sme vypracovali mediálnu analýzu zameranú na mediálnu viditeľnosť vegetariánstva a vegánstva.

Analýzy

Svetový trend na Slovensku a v Česku: youtuber

Obrovské množstvo ľudí, najmä mladšej generácie, vymenilo klasické televízne a iné formy tradičnej zábavy za sledovanie on-line kanálov, akými je aj najväčší svetový systém na publikovanie

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.
Zavrieť