Ako boli Barcelonské Princípy aktualizované

Zmeny, ktoré nastali v porovnaní s pôvodnými Barcelonskými Princípmi 2010 a Barcelonskými Princípmi 2015.


Princíp 1
Z: Význam stanovenia cieľov a meraní
Na: Stanovenie cieľov a meraní je zásadné pre komunikáciu a PR
Zatiaľ, čo Barcelonské Princípy boli určené pre poskytnutie základu pre PR programy, aktualizované Princípy uznávajú, že môžu byť použité tiež na väčšie komunikačné funkcie akékoľvek organizácie, vlády, firmy alebo značky na celom svete. V skutočnosti, meranie, hodnotenie a stanovenie cieľov by malo byť holistické naprieč médiami a platenými, získanými, vlastnenými a zdieľanými kanály.

Princíp 2
Z: Meranie dopadu na výsledkoch je preferované než meranie výstupov
Na: Meranie komunikačných výsledkov je doporučené v porovnaní s obyčajným meraním výstupov
Aktualizovaný Princíp viac zahrňuje rolu kvalitatívnej metódy. Zatiaľ, čo pôvodný Princíp uvádza, že kvantitatívne metódy pre meranie výsledkov boli „často vhodnejšie,“ aktualizovaný Princíp uznáva, že použitie kvalitatívnych metód (spolu s kvantitatívnymi), by mali byť v prípade potreby použité. Aktualizovaný Princíp rovnako výslovne vyzdvihuje obhajobu ako výsledok, ktorý môže (a mal by) byť zmeraný.

Princíp 3
Z: Vplyv na hospodárske výsledky môže a mal by prípadne byť meraní
Na: Vplyv na výkon organizácie môže a mal by prípadne byť meraní
Aktualizovaný Princíp zdôrazňuje, že komunikácia má dopad nielen na hospodárske výsledky; skôr komunikácia môže ovplyvniť celkový výkon organizácie. K meraniu tohto, musí mať organizácia, a vykonávajúce osoby musia pochopiť, integrované marketingové a komunikačné modely.

Princíp 4
Z: Mediálne meranie vyžaduje kvantitu a kvalitu
Na: Meranie a vyhodnocovanie vyžaduje obje, ako kvalitatívne tak i kvantitatívne metódy
Aktualizovaný Princíp uznáva, že kvalitatívne meranie je často potrebné, aby vysvetlilo „dôvod prečo“ za kvantitatívnymi výsledkami. Okrem toho aktualizovaný Princíp pripomína vykonávajúcim osobám, že k tomu, aby boli skutočne objektívne, je treba sa zamerať na meranie výkonu (či už je to pozitívne, negatívne alebo neutrálne), a zabrániť tomu, aby sa tvorili predpoklady, že výsledky budú vždy kladné alebo „úspešné.“

Princíp 5
Z: AVE nie je hodnota PR
Na: AVE nie je hodnota komunikácie
Aktualizovaný Princíp naďalej zdôrazňuje, že AVE (Advertising Value Equivalency) meria náklady na mediálny priestor alebo čas a meranie hodnoty PR alebo komunikácie, mediálneho obsahu, získaných médií, atď.

Princíp 6
Z: Sociálne média môžu a mali by byť merané
Na: Sociálne média môžu a mali by byť merané v súlade s ďalšími mediálnymi kanály
Aktualizovaný Princíp uznáva, že nástroje pre meranie sociálnych médií sa vyvinuli do bodu, kde je väčší potenciál pre konzistentné meranie angažovanosti, spolu s kvantitou a kvalitou.

Princíp 7
Z: Transparentnosť a reprodukovateľnosť sú najzásadnejšie
Na: Meranie a vyhodnocovanie by malo byť transparentné, konzistentné a platné
V duchu integrity, poctivosti a otvorenosti, obsahuje aktualizovaný Princíp viac špecifických pokynov ohľadne platných kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v snahe zaistiť kvantitatívne metódy, ktoré sú spoľahlivé a opakovateľné a kvalitatívne metódy, ktoré sú dôveryhodné.AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication)
Medzinárodná organizácia AMEC, so sídlom v Londýne, je globálnym odborovým združením a profesionálnym zázemím pre agentúry a profesionálov, zaoberajúcimi sa službami monitoringu a analýz mediálnej komunikácie a meranie jej efektívnosti. AMEC má v súčasnosti cez 120 členov zo 41 krajín z celého sveta.


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 alebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čítajte tiež

Novinky

Ako sme pre vás pracovali v roku 2017

Rok 2017 sa v NEWTON Media niesol v znamení viacerých noviniek. Priniesli sme klientom nové produkty, rozhodli sa viac komunikovať s médiami i verejnosťou a do našich aktivít zapájať aj

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.
Zavrieť