Ako sme pre vás pracovali v roku 2017

Rok 2017 sa v NEWTON Media niesol v znamení viacerých noviniek. Priniesli sme klientom nové produkty, rozhodli sa viac komunikovať s médiami i verejnosťou a do našich aktivít zapájať aj kolegov zo zahraničných pobočiek. Nižšie zmieňujeme TOP 5 „udalostí“, ktoré ovplyvnili naše minuloročné výsledky.

Spustenie služby TVR Alerts

Vlaňajší rok bol pre nás úspešný najmä z dôvodu spustenia novej služby TVR Alerts, ktorá umožňuje klientom sledovať seba a svoju konkurenciu takmer v reálnom čase. Vyvinuli sme systém, ktorý len pár minút po odvysielaní televíznej alebo rozhlasovej reportáže upozorní klienta na medializáciu sledovaných kľúčových slov a pošle mu zo záznamu trojminútovú nahrávku.

Redizajn portálu Medan.sk

Po piatich rokoch sme sa rozhodli o výrazný „refresh“ nášho webového portálu Medan.sk. Zmenili sme layout stránky, prešli na využitie novších webových technológií a prispôsobili obsah nášmu analytickému zameraniu. Chceme na ňom prinášať analýzy médií a sociálnych sietí spracované v tradičných i netradičných formách.

Prechod na NewtonOne

Naši klienti začali postupne prechádzať na našu multimediálnu platformu NewtonOne. Nepretržitý monitoring a analýzy tradičných a sociálnych médií tak majú k dispozícii na jednom mieste – všetko spolu. Našim heslom je „informácie kdekoľvek a kedykoľvek“.

Coctail Party pre klientov

Po prvýkrát sme sa všetci stretli zoči-voči s našimi klientmi. Pripravili sme im zábavný večer, hovorili o našich víziách do budúcnosti a zisťovali, čo pre nich môžeme v našich produktoch vylepšiť. Veríme, že sa u nás cítili príjemne.

Úspech NEWTON Media group

Darilo sa aj našim sesterským firmám. Český NEWTON Media, a. s., získal v súťaži AMEC Awards dve prestížne ocenenia (za mediálny audit pre spoločnosť Tesco), NEWTON Technologies prvé miesto v Czech Contact Centre Award (za vývoj nástroja NEWTON Speech Analytics) a naša skupina na Balkáne sa premenovala na NEWTON Media CEE (pôvodne MCA Grupa).

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!