AMEC Summit 2015 sa uskutoční 3. a 4. júna 2015

V dňoch 3. a 4. júna 2015 sa uskutoční AMEC Stockholm Summit 2015, už 8. ročník najväčšieho medzinárodného stretnutia zaoberajúceho sa meraním a vyhodnocovaním efektivity komunikácie.####

Aktuálny ročník nesie názov Winning the Game – from local silos to global intergration a je venovaný problémom a výzvam, ktorým čelia značky, ktoré chcú vstúpiť na globálny trh. Počas dvoch dní sa v panelových diskusiách predstaví viac ako 50 zástupcov spoločností pôsobiacich v odbore analýz, merania a vyhodnocovania komunikácie i ich najväčší klienti, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti, overené postupy i námety na nové modely evaluácie a exekúcie komunikačných stratégií. 

AMEC International Summit je nielen najrešpektovanejšou udalosťou svojho odboru, kde sa rodia nové spôsoby výskumu komunikácie a posúvajú sa hranice tých súčasných, ale tiež mimoriadnou príležitosťou pre nadviazanie medzinárodných obchodných partnerstiev.
Táto stránka summitu je tento rok ešte umocnená novozaradenou časťou programu, ktorá je priamo určená k stretnutiu s novými obchodnými partnermi a koná sa v predvečer AMEC Stockholm Summitu 2015, 2. júna 2015.

Pre viac informácií si prezrite web summitu, kde sa môžete registrovať.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!