AMEC Summit 2015 sa uskutoční 3. a 4. júna 2015

V dňoch 3. a 4. júna 2015 sa uskutoční AMEC Stockholm Summit 2015, už 8. ročník najväčšieho medzinárodného stretnutia zaoberajúceho sa meraním a vyhodnocovaním efektivity komunikácie.####

Aktuálny ročník nesie názov Winning the Game – from local silos to global intergration a je venovaný problémom a výzvam, ktorým čelia značky, ktoré chcú vstúpiť na globálny trh. Počas dvoch dní sa v panelových diskusiách predstaví viac ako 50 zástupcov spoločností pôsobiacich v odbore analýz, merania a vyhodnocovania komunikácie i ich najväčší klienti, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti, overené postupy i námety na nové modely evaluácie a exekúcie komunikačných stratégií. 

AMEC International Summit je nielen najrešpektovanejšou udalosťou svojho odboru, kde sa rodia nové spôsoby výskumu komunikácie a posúvajú sa hranice tých súčasných, ale tiež mimoriadnou príležitosťou pre nadviazanie medzinárodných obchodných partnerstiev.
Táto stránka summitu je tento rok ešte umocnená novozaradenou časťou programu, ktorá je priamo určená k stretnutiu s novými obchodnými partnermi a koná sa v predvečer AMEC Stockholm Summitu 2015, 2. júna 2015.

Pre viac informácií si prezrite web summitu, kde sa môžete registrovať.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Poďme na to!