Manažment značky,

ktorý vám dá zmysel

Značka môže byť tak faktorom zvyšovania, ako aj znižovania hodnoty spoločnosti. Je preto nevyhnutné značku kultivovať a rozvíjať. Analýzou zistíme mediálny obraz vašej značky a porovnáme ho s konkurenciou s cieľom vyladiť ho k dokonalosti. V rámci tejto analýzy naši skúsení analytici pomocou monitoringu médií vyhodnotia imidž vašej spoločnosti a porovnajú ho s konkurenciou.

KAŽDODENNÝ PREHĽAD

Sledujte svoju značku naprieč mediálnym vesmírom v reálnom čase a majte neustály prehľad, aké médiá sa o vás zaujímajú. Dáme vám vedieť, akonáhle sa v médiách objaví zmienka o vašej značke či spoločnosti.

Share of Voice prehled - mockup
Notebook s grafem Newton Media

PRISPÔSOBENIE KROKOV

Pomôžeme vám budovať mediálny obraz vašej spoločnosti. Vizuálny a obsahový štýl firmy musí dokonale sedieť. Zhodnotíme, ako je na tom vaša externá komunikácia v porovnaní s konkurenciou a následne spoločne naplánujeme ďalšie kroky.

MERANIE A VYHODNOTENIE

Naši analytici zhodnotia vašu mediálnu komunikáciu a vypracujú na ňu spätnú väzbu. Preskúmame tradičné aj sociálne médiá a zistíme, ako ste kampaňami zapôsobili na vaše cieľové skupiny.

graf Newton Media vyhodnoceni
Dashboard nase nastroje

NAŠE APLIKÁCIE

Našim cieľom v NEWTON Media je poskytovať to najlepšie čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. K potrebným informáciám a analýzam sa tak dostanete odkiaľkoľvek vďaka našej aplikácii N1, s ktorou môžete pracovať na webe alebo mobilných zariadeniach. Využiť môžete aj naše aplikácie pre automatické prepisy a editáciu nahrávok alebo, naopak, diktovanie. Vďaka neustálemu vývoju technológií sa aj do budúcna môžete tešiť na ďalšie aplikácie pre zmysluplnú prácu s mediálnymi dátami.

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!