Dashboard,

ktorý vám dá zmysel

Dashboard je profesionálny nástroj, navrhnutý našimi mediálnymi analytikmi. Jeho kúzlo spočíva v súhre prehľadného vizuálneho prostredia a nekonečného prílivu aktuálnych dát z celého sveta. Na jednej strane máte bez zbytočného klikania na podstránky pohromade všetky prehľady pre vaše sledované témy a kľúčové slová. To všetko vizuálne spracované do interaktívnych grafov.

INTERAKTÍVNE GRAFY

Vaše výstupy a reporty získajú s naším analytickým nástrojom Dashboard nový rozmer. Vďaka widgetom môžete tvoriť interaktívne grafy, ktoré dátam dodajú kontext. Dáta si môžete ďalej filtrovať podľa obdobia, mediatypu, témy, krajiny alebo zdroja.

Celý Dashboard si jednoducho môžete napojiť i do svojich Google Analytics.

WIDGETY

Pre tvorbu špičkových analýz vám ponúkame virtuálneho analytika, ktorý vám vždy pomôže nastaviť Dashboard pre maximálny výkon a úžitok podľa vašich potrieb.