Dashboard,

ktorý vám dá zmysel

Dashboard je profesionálny nástroj, navrhnutý našimi mediálnymi analytikmi. Jeho kúzlo spočíva v súhre prehľadného vizuálneho prostredia a nekonečného prílivu aktuálnych dát z celého sveta. Na jednej strane máte bez zbytočného klikania na podstránky pohromade všetky prehľady pre vaše sledované témy a kľúčové slová. To všetko vizuálne spracované do interaktívnych grafov.

INTERAKTÍVNE GRAFY

Vaše výstupy a reporty získajú s naším analytickým nástrojom Dashboard nový rozmer. Vďaka widgetom môžete tvoriť interaktívne grafy, ktoré dátam dodajú kontext. Dáta si môžete ďalej filtrovať podľa obdobia, mediatypu, témy, krajiny alebo zdroja.

Celý Dashboard si jednoducho môžete napojiť i do svojich Google Analytics.

WIDGETY

Pre tvorbu špičkových analýz vám ponúkame virtuálneho analytika, ktorý vám vždy pomôže nastaviť Dashboard pre maximálny výkon a úžitok podľa vašich potrieb.
Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!