Depresia vs. depresívny. Stávajú sa tieto slová súčasťou nášho života?

Depresia: hovorme o nej! (Depression: Let’s talk!). Také je motto tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý každoročne pripadá na 7. apríl. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho oslavuje v symbolický deň – na výročie svojho založenia v roku 1948. Tento deň je významný najmä z dôvodu pripomenutia si dôležitosti zdravia jednotlivca i celej spoločnosti. WHO ho každý rok venuje inej téme, na ktorú chce, z dôvodu rôznych závažností, upriamiť pozornosť. Tento rok je tak venovaný ochoreniu, ktoré v našej spoločnosti čoraz viac narastá a ktorého závažnosť sa častokrát výrazne podceňuje.

Spoločnosť NEWTON Media sa pri tejto príležitosti rozhodla pozrieť na obsah mediálnych správ a zanalyzovať, akým spôsobom toto ochorenie prezentujú médiá. Na vzorke relevantných príspevkov z printových, elektronických a nových médií za posledný rok (7.4.2016 – 7.4.2017) analyzovala články, ktoré obsahovali slovné spojenie „depresia“ a „depresívny“.

Médiá informujú, o depresii sa hovorí veľa

Kľúčové slová „depresia“ a „depresívny“ vygenerovali v databáze spoločnosti NEWTON Media za posledný rok takmer 6 000 mediálnych správ. V porovnaní s rokom 2012, kedy ich bolo publikovaných alebo odvysielaných približne 3 200, je to takmer dvojnásobný nárast. Čísla z posledných rokov len o čosi viac prevyšujú tému chrípkového ochorenia, ktorá, samozrejme, dominovala prevažne v jesennom a zimnom období. Výrazné vyšší nárast, o viac ako polovicu mediálnych správ, bol zaznamenaný v súvislosti s onkologickými ochoreniami.

Depresiu poznajú známi i menej známi

Narastajúcu vážnosť tohto problému ale nesymbolizujú len samotné počty mediálnych výstupov, ale aj ich obsah, ktorý ukazuje, že ochorenie si skutočne nevyberá. Analýza ukázala, že slovné spojenia „depresia“ a „depresívny“ sa spájali prevažne s troma základnými témami: 1. informácie o ochorení ako takom 2. prípady ľudí, ktorých postihla depresia alebo udalosti, ktorých dôsledky súviseli s depresívnym správaním jedinca a 3. správy menej závažného charakteru. Len 10% z celkového počtu správ pritom hovorilo o ochorení ako takom, príčinách vzniku a možnostiach liečby. Výrazná väčšina správ bola spájaná s druhom tematickou skupinou. Zvyčajne išlo o životný príbeh človeka, ktorý podľahol depresii. Túto skupinu správ charakterizovali aj príbehy známych osobností, napr. Richarda Müllera, Janka Kronera, Vlastu Buriana, zahraničných celebrít, ale aj obyčajných, mediálne neznámych ľudí, ktorých činy a dôsledky ich konania čitateľa/diváka šokovali. V tretej skupine správ sme našli aj humorné príspevky, napr. ako byť v nasledujúcom roku šťastný, ako nájsť účinný liek na depresiu za sychravého počasia, alebo ako sa správne stravovať, pretože napr. stimulačné účinky horčice môžu, podľa jedného slovenského týždenníka, znižovať prejavy depresie.

Príznaky najčastejšie spájané s ochorením

Je známe, že depresia je jednou z najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich duševných porúch. Odhaduje sa, že vo svete postihuje až 300 miliónov ľudí, pritom o polovicu viac žien ako mužov. Je charakterizovaná pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti, útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.

Táto definícia je síce veľmi všeobecná a môže vyvolať dojem, že depresívni sú všetci z nás, ktorí majú jednoducho „zlý“ deň. Pravdou ale je, že bagatelizovaný význam slova depresia nemožno posudzovať so závažnosťou klinickej depresívnej poruchy, ktorá si vyžaduje odbornú pomoc a častokrát aj farmakologickú liečbu. Vážnosť tohto ochorenia spočíva najmä v tom, že vo veľa prípadoch nie je depresia včas diagnostikovaná ani liečená, a to môže mať veľmi závažné, ba až kritické následky. Potvrdzujú to aj správy z analyzovanej vzorky médií, ktoré informovali o tragických osudoch aktérov (nevhodné správanie, úmyselné ublíženie, samovraždy atď.). Aby sme ale neboli príliš negatívni, musíme priznať, že novinári opisovali aj osudy tých, ktorým sa podarilo depresiu úspešne potlačiť, vyliečiť sa a vrátiť sa späť do normálneho života.

WHO zvyšuje povedomie o depresii

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza na svojej webovej stránke zaujímavé čísla, napríklad:
– v Európe trpí depresiou asi 40 miliónov ľudí
– 75% prípadov depresie sa dá podchytiť a liečiť
– V priemere len 3% z rozpočtov v zdravotníctve idú na liečbu porúch správania a psychických ochorení
– 1 bilión amerických dolárov predstavuje sumu, ktorá je vynaložená na liečbu depresívnych ochorení

Zsuzsanna Jakab, regionálna riaditeľka WHO pre Európu hovorí, že „človek trpiaci depresiou nemusí byť schopný o svojom ochorení hovoriť, avšak prvý krok k úspechu je, aby o ňom začala hovoriť samotná spoločnosť.“ Svetový deň zdravia má za cieľ zvýšiť povedomie o depresívnych poruchách, ich následkoch, možnostiach liečby a potrebe podpory a pomoci tým, ktorí týmto ochorením trpia.

Ako uvádza analýza spoločnosti NEWTON Media, slovenské médiá prinášajú takýchto správ viac než dosť. Avšak, len v 10% prípadov možno priradiť téme okrem informatívneho, aj edukačný charakter. A práve tu sa otvára možnosť pre slovenských novinárov. Nemožno totiž poprieť fakt, že médiá sú hlavným zdrojom získavania informácií. Obsah spravodajstva, v ktorom dnes dominujú prevažne negatívne správy, by mohol byť obohatený práve o viac edukatívnych správ. Je to jedna z ciest, ktorou možno dosiahnuť zvýšenie povedomia o tomto ochorení a zastaviť každoročný nárast počtu pacientov.

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!