Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Engagement rate

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza primárne z miery interakcií na Facebooku a Instagrame. Výpočtom priemernej miery zapojenia fanúšikov najväčších značiek v bankovom a automobilovom sektore, v poisťovníctve, v maloobchode či v štátnej správe, si môžu klienti porovnať svoju komunikáciu na sociálnych sieťach s konkurenciou a zistiť, ako zlepšiť vzťah so svojim publikom.  

Infografika_Automobilovy sektor.pngPrekročili sme hranice Slovenska a v spolupráci so zahraničnými partnermi sme priemernú mieru zapojenia vypočítali vo všetkých krajinách, kde Newton Media pôsobí. Klienti tak môžu porovnávať výsledky v medzinárodnom rozsahu. Analyzovali sme profily piatich segmentov na dvoch najväčších sociálnych platformách, v siedmich európskych krajinách. Čo sme zistili?

Na Slovensku, v Českej republike, Srbsku, Slovinsku, Chorvátsku, Severnom Macedónsku a v Bosne a Hercegovine bola priemerná miera zapojenia vyššia na Instagrame než na Facebooku. Napríklad, instagramovým „rekordmanom“ s najvyššou priemernou mierou zapojenia na príspevok bol sektor poisťovníctva v Českej republike. Zo všetkých meraní sa na Facebooku najviac zapájali fanúšikovia bankových inštitúcií v Srbsku.

Na Slovensku sú to naopak banky, ktorým sa darí najlepšie interagovať s instagramovými užívateľmi. Situácia je iná na Facebooku. Najviac komentujúcich a lajkujúcich majú slovenské vládne ministerstvá. Z nich mal najväčšiu priemernú mieru zapojenia na príspevok profil Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Infografika_clanok_FB+IG.png

Dáta sú základom pre akékoľvek strategické rozhodnutia spoločnosti. Komplexnejšie dáta pomáhajú presnejšie vyhodnocovať a porovnávať komunikáciu značky a prijať konkrétne zmeny. Výsledné hodnoty v jednotlivých segmentoch môžu predstavovať benchmark na riadenie kampaní a komunikácie na sociálnych sieťach. Vďaka pravidelnej aktualizácii tak získate prehľad o vývoji a správaní vašich fanúšikov, ako aj fanúšikov konkurencie či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Vytvárajte si dlhodobý a silný vzťah so svojimi sledovateľmi a rozvíjajte ho s pomocou nástrojov Newton Media.

Radi by ste vašu komunikačnú stratégiu založili na dátach? Kontaktujte nás na obchodne@newtonmedia.sk a vyžiadajte si ponuku analýzy sociálnych sietí.

Čítajte tiež

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!