Kandidáti na post primátora Bratislavy: Ako ich zmieňujú slovenské médiá?

Mediálna prezentácia kandidátov (nielen) v komunálnych voľbách patrí k dôležitým faktorom posudzovania ich šancí na volebný úspech či neúspech. Aj preto sme sa rozhodli bližšie zanalyzovať mediálnu históriu osobností rozhodnutých kandidovať v najbližších voľbách, ktoré čakajú Slovensko na jeseň tohto roka – v komunálnych voľbách. K súčasne potvrdeným kandidátom na post primátora hlavného mesta sme pridali aj úradujúceho primátora Iva Nesrovnala, a to aj napriek tomu, že o jeho kandidatúre sa zatiaľ iba špekuluje.

Základným a kľúčovým slovom, ktoré generovalo monitorované príspevky, bolo meno a priezvisko kandidáta. Sledované obdobie sme nastavili ako rozpätie jedného roku (12.6.2017 – 12.6.2018), počas ktorého sa v médiách stihla zviditeľniť väčšina kandidátov (s výnimkou Iva Nesrovnala). Zisťovali sme, v akej intenzite a dominantne v akých zdrojoch sa kandidáti v slovenských médiách objavovali. Špeciálne sme sa sústredili aj na bratislavské regionálne zdroje, ktoré komunikujú práve lokálne témy, a aj preto je pre záujemcov o primátorský post žiaduce, aby sa ich mená, prevažne v pozitívnej miere, v miestnych médiách spomínali.

Prehľad intenzity medializácie

Slovenské média (celoštátne aj regionálne) venovali najviac priestoru súčasnému primátorovi Bratislavy, a to približne trikrát toľko ako bývalému riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, ktorý skončil v medializácii na druhom mieste. Funkčné obdobie skončilo Václavovi Mikovi 1. augusta 2017.  Na vývojovom grafe možno vidieť, že ešte v lete 2017 počet zmienok s menom dnes už ex-riaditeľa RTVS dosahoval v médiách relatívne vysoké čísla, po odchode z tohto postu však medializácia jeho osoby dramaticky klesla.

Ján Mrva zaznamenal od konca augusta 2017 zvýšenú medializáciu v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC, v ktorých kandidoval na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a v ktorých skončil na štvrtom mieste. Od konca župných volieb sa počet zmienok s menom Jána Mrvu v médiách postupne znižoval a opätovný nárast medializácie možno badať až od jari tohto roku, kedy začali novinári špekulovať nad jeho ďalšou prípadnou kandidatúrou.

Matúš Vallo sa v médiách v sledovanom období objavoval len minoritne, ale zato konštantne. Na vývojovom grafe možno vidieť, že jeho meno má v médiách zastúpenie po celý rok a skoro každý týždeň. K tomuto faktu určite prispela aj jeho činnosť v OZ My sme mesto a kariéra hudobníkav kapele Para. Naproti tomu, donedávna neznáma Caroline Lišková sa spomínala výhradne len v súvislosti s voľbami do Primaciálneho paláca a zmienky mimo tento kontext boli len zriedkavé.

Zastúpenie kandidátov v regionálnych médiách

Ivo Nesrovnal ako súčasný primátor Bratislavy využíva zvýšený záujem bratislavských regionálnych médií, čo logicky vyplýva z jeho funkcie. Veľkým dielom sa o tom postarali najmä portály Bakurier.sk, Bratislava.sme.sk a Bratislava.sk. Posledná stránka informuje výhradne o Nesrovnalovi, a to práve preto, že je oficiálnym webovým sídlom Hlavného mesta SR. Značným počtom zmienok prispela k medializácii Iva Nesrovnala aj webová stránka Petrzalcan.sk, ktorá spomenula primátora vo svojich príspevkoch viac ako 50-krát. Z jeho vyzývateľov sa do textov týchto novín dosalo len meno Jána Mrvu, a to 3-krát. Najväčší počet príspevkov s menom Iva Nesrovnala bol ale zachytený na webovej stránke dvojtýždenníka Bratislavské noviny.

Medializácia starostu mestskej časti Vajnory, Jána Mrvu, je oproti Ivovi Nesrovnalovi v bratislavských médiách skoro 10 násobne nižšia. Najviac o ňom informoval portál Bakurier.sk, v menšej miere Bratislavskenoviny.sk a Bratislava.sme.sk.

Matúš Vallo dostal oproti Jánovi Mrvovi približne tretinový priestor v regionálnych médiách. Najviac o ňom informovali, podobne ako o Ivovi Nesrovnalovi, portály Bratislavskenoviny.sk, Bratislava.sme.sk a Bakurier.sk. Všetky tri zdroje o ňom priniesli okolo 10 príspevkov.

Václav Mika mal veľmi podobnú štruktúru zdrojov ako Vallo či Nesrovnal, avšak s nižším počtom zmienok. Z bratislavskej tlače o ňom informovali 2-krát noviny Bratislavský kuriér a raz Bratislavské noviny.

Caroline Lišková sa objavila prvýkrát v médiách len nedávno a od tohto momentu skloňovali jej meno najmä lokálne webové zdroje Bakurier.sk, Bratislavskenoviny.sk a Bratislava.sme.sk.

Metodika

Do analýzy boli zahrnuté príspevky z celoštátnych a vybraných regionálnych médií, ktoré obsahovali mená monitorovaných kandidátov.

Rozsah, tonalita a kontext príspevkov nebol skúmaný. Analýza sa zameriavala na celkovú medializáciu kandidátov, nielen na výskyt sledovaných mien v súvislosti s ohlásenou kandidatúrou v komunálnych voľbách. Toto rozhodnutie vyplývalo aj z toho, že okrem Caroline Liškovej boli všetci zmieňovaní kandidáti už predtým aktívni na regionálnej úrovni (Václav Mika na celoslovenskej úrovni) a výsledky ich doterajšej práce môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť celkové poradie vo voľbách.

Medzi bratislavské regionálne média boli zaradené: Bakurier.sk, Bratislava.sk                                   Bratislava.sme.sk, Bratislavské noviny, Bratislavskenoviny.sk. Bratislavský kuriér, Citylife.sk, Petrzalcan.sk, Petrzalskenoviny.sk, Raca.sk, Vajnory.sk. Do analýzy neboli zaradené príspevky zo spravodajského servisu Denníka N „Minúta po minúte“.

Medzi sledovaných kandidátov nebol zahrnutý predseda strany NAJ Viktor Béreš, ktorý ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy až 18.6.2018. V čase zbierania dát táto informácia nebola ešte verejná.

 

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!