Kandidáti na post primátora Bratislavy: Ako ich zmieňujú slovenské médiá?

Mediálna prezentácia kandidátov (nielen) v komunálnych voľbách patrí k dôležitým faktorom posudzovania ich šancí na volebný úspech či neúspech. Aj preto sme sa rozhodli bližšie zanalyzovať mediálnu históriu osobností rozhodnutých kandidovať v najbližších voľbách, ktoré čakajú Slovensko na jeseň tohto roka – v komunálnych voľbách. K súčasne potvrdeným kandidátom na post primátora hlavného mesta sme pridali aj úradujúceho primátora Iva Nesrovnala, a to aj napriek tomu, že o jeho kandidatúre sa zatiaľ iba špekuluje.

Základným a kľúčovým slovom, ktoré generovalo monitorované príspevky, bolo meno a priezvisko kandidáta. Sledované obdobie sme nastavili ako rozpätie jedného roku (12.6.2017 – 12.6.2018), počas ktorého sa v médiách stihla zviditeľniť väčšina kandidátov (s výnimkou Iva Nesrovnala). Zisťovali sme, v akej intenzite a dominantne v akých zdrojoch sa kandidáti v slovenských médiách objavovali. Špeciálne sme sa sústredili aj na bratislavské regionálne zdroje, ktoré komunikujú práve lokálne témy, a aj preto je pre záujemcov o primátorský post žiaduce, aby sa ich mená, prevažne v pozitívnej miere, v miestnych médiách spomínali.

Prehľad intenzity medializácie

Slovenské média (celoštátne aj regionálne) venovali najviac priestoru súčasnému primátorovi Bratislavy, a to približne trikrát toľko ako bývalému riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, ktorý skončil v medializácii na druhom mieste. Funkčné obdobie skončilo Václavovi Mikovi 1. augusta 2017.  Na vývojovom grafe možno vidieť, že ešte v lete 2017 počet zmienok s menom dnes už ex-riaditeľa RTVS dosahoval v médiách relatívne vysoké čísla, po odchode z tohto postu však medializácia jeho osoby dramaticky klesla.

Ján Mrva zaznamenal od konca augusta 2017 zvýšenú medializáciu v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC, v ktorých kandidoval na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a v ktorých skončil na štvrtom mieste. Od konca župných volieb sa počet zmienok s menom Jána Mrvu v médiách postupne znižoval a opätovný nárast medializácie možno badať až od jari tohto roku, kedy začali novinári špekulovať nad jeho ďalšou prípadnou kandidatúrou.

Matúš Vallo sa v médiách v sledovanom období objavoval len minoritne, ale zato konštantne. Na vývojovom grafe možno vidieť, že jeho meno má v médiách zastúpenie po celý rok a skoro každý týždeň. K tomuto faktu určite prispela aj jeho činnosť v OZ My sme mesto a kariéra hudobníkav kapele Para. Naproti tomu, donedávna neznáma Caroline Lišková sa spomínala výhradne len v súvislosti s voľbami do Primaciálneho paláca a zmienky mimo tento kontext boli len zriedkavé.

Zastúpenie kandidátov v regionálnych médiách

Ivo Nesrovnal ako súčasný primátor Bratislavy využíva zvýšený záujem bratislavských regionálnych médií, čo logicky vyplýva z jeho funkcie. Veľkým dielom sa o tom postarali najmä portály Bakurier.sk, Bratislava.sme.sk a Bratislava.sk. Posledná stránka informuje výhradne o Nesrovnalovi, a to práve preto, že je oficiálnym webovým sídlom Hlavného mesta SR. Značným počtom zmienok prispela k medializácii Iva Nesrovnala aj webová stránka Petrzalcan.sk, ktorá spomenula primátora vo svojich príspevkoch viac ako 50-krát. Z jeho vyzývateľov sa do textov týchto novín dosalo len meno Jána Mrvu, a to 3-krát. Najväčší počet príspevkov s menom Iva Nesrovnala bol ale zachytený na webovej stránke dvojtýždenníka Bratislavské noviny.

Medializácia starostu mestskej časti Vajnory, Jána Mrvu, je oproti Ivovi Nesrovnalovi v bratislavských médiách skoro 10 násobne nižšia. Najviac o ňom informoval portál Bakurier.sk, v menšej miere Bratislavskenoviny.sk a Bratislava.sme.sk.

Matúš Vallo dostal oproti Jánovi Mrvovi približne tretinový priestor v regionálnych médiách. Najviac o ňom informovali, podobne ako o Ivovi Nesrovnalovi, portály Bratislavskenoviny.sk, Bratislava.sme.sk a Bakurier.sk. Všetky tri zdroje o ňom priniesli okolo 10 príspevkov.

Václav Mika mal veľmi podobnú štruktúru zdrojov ako Vallo či Nesrovnal, avšak s nižším počtom zmienok. Z bratislavskej tlače o ňom informovali 2-krát noviny Bratislavský kuriér a raz Bratislavské noviny.

Caroline Lišková sa objavila prvýkrát v médiách len nedávno a od tohto momentu skloňovali jej meno najmä lokálne webové zdroje Bakurier.sk, Bratislavskenoviny.sk a Bratislava.sme.sk.

Metodika

Do analýzy boli zahrnuté príspevky z celoštátnych a vybraných regionálnych médií, ktoré obsahovali mená monitorovaných kandidátov.

Rozsah, tonalita a kontext príspevkov nebol skúmaný. Analýza sa zameriavala na celkovú medializáciu kandidátov, nielen na výskyt sledovaných mien v súvislosti s ohlásenou kandidatúrou v komunálnych voľbách. Toto rozhodnutie vyplývalo aj z toho, že okrem Caroline Liškovej boli všetci zmieňovaní kandidáti už predtým aktívni na regionálnej úrovni (Václav Mika na celoslovenskej úrovni) a výsledky ich doterajšej práce môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť celkové poradie vo voľbách.

Medzi bratislavské regionálne média boli zaradené: Bakurier.sk, Bratislava.sk                                   Bratislava.sme.sk, Bratislavské noviny, Bratislavskenoviny.sk. Bratislavský kuriér, Citylife.sk, Petrzalcan.sk, Petrzalskenoviny.sk, Raca.sk, Vajnory.sk. Do analýzy neboli zaradené príspevky zo spravodajského servisu Denníka N „Minúta po minúte“.

Medzi sledovaných kandidátov nebol zahrnutý predseda strany NAJ Viktor Béreš, ktorý ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy až 18.6.2018. V čase zbierania dát táto informácia nebola ešte verejná.

 

Čítajte tiež

Poďme na to!