Notebook s postit lepitky s otazniky
Lišta novinek

Novinky Newton Media

Materská spoločnosť NEWTON Media v Prahe zvíťazila v medzinárodnom tendri. Od decembra bude poskytovať monitorovacie služby Európskemu stredisku pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ide už o piatu inštitúciu spadajúcu pod

Poďme na to!