Infografiky

Ako je to s cyklistikou na Slovensku?

Zdá sa, že úspechy Petra Sagana zvýšili záujem Slovákov o tento druh športu. Saganov výrazný vplyv možno vidieť v mediálnom záujme aj v rozvoji cyklistiky v našich regiónoch. Pre

Infografiky

Americké fastfoody na Slovensku

Ktorým zahraničným reťazcom rýchleho občerstvenia sa na Slovensku najviac darí? Aká je hodnota ich mediálnej publicity a má toto číslo dosah na zisky týchto spoločností? Prinášame

Infografiky

Na krídlach z Bratislavy do sveta

Interaktívna infografika s újadmi o najfrekventovanejších letoch a obľúbených destináciách Slovákov. Do ktorých destinácií lietajú a čo sa o nich píše v médiách? Pre zväčšenie infografiky kliknite na obrázok!

Infografiky

Čo nasledovalo po vražde Henryho Acordu?

Vražda Filipínca Henryho Acordu sa do pozornosti verejnosti a médií dostala až niekoľko dní po brutálnom incidente. Na smutnú udalosť začali médiá a politici reagovať až po aktivitách verejnosti.

Infografiky

Let’s play on!

Prinášame analýzu 9 najobľúbenejších hier na hracej platforme Steam. Sledujeme v nej aktivity na samotnej platforme, sociálnych sieťach a celkovú medializáciu hier v českých, slovenských a poľských médiách. Pre

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.
Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.
Zavrieť