Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Locdown ilustracny obrazok

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Rakúsko

 • Lockdown prijatý 19.11. a platný od 22.11.
 • Trvanie min. 10 dní. a max. 20 dní
 • Maloobchodné predajne zatvorené (okrem potravín)
 • Otvorené školy s možnosťou voľby fyzickej účasti detí na vyučovaní
 • Nebol vyhlásený núdzový stav
 • Zákaz vychádzania celý deň

Slovensko

 • Lockdown prijatý 24.11., platný od 25.11.
 • Trvanie minimálne 14 dní, predĺženie sa nevylučuje
 • Maloobchodné predajne zatvorené (okrem potravín a predajní obuvi)
 • Otvorené školy, právo regionálnych hygienikov zatvoriť školy
 • Bol vyhlásený núdzový stav
 • Zákaz vychádzania od 5:00 – 1:00

Ako vnímali správy o lockdowne Slováci diskutujúci na sociálnych sieťach

Ako prvé prišli správy o schválení lockdownu v Rakúsku pre všetkých či už očkovaných, alebo bez očkovania. Po tejto správe už mnoho ľudí tušilo, že podobný scenár bude nasledovať aj na Slovensku. Samozrejme, nikto nemá rád obmedzovanie slobody, a to sa odráža aj v negatívnych reakciách na prijaté opatrenia. Postoje slovenských diskutujúcich na sociálnych sieťach k opatreniam sa výrazne nelíšia v závislosti od krajiny, v ktorej bol lockdown prijatý. Prevláda negatívny postoj k rakúskemu, ako aj slovenskému lockdownu. Odlišnosti postojov môžeme nájsť v obsahu negatívnych komentárov.

Viac než schválenie lockdownu v RAKÚSKU spôsobila medzi Slovákmi rozruch pridružená informácia o plánovanom zavedení povinného očkovania rakúskeho obyvateľstva vo februári 2022. Tento zámer vyvolal rôzne negatívne emócie. Najsilnejšia z nich sa spájala s prirovnávaním opatrenia k nacistickým praktikám. Slovenskí diskutujúci často poukazovali na to, že Rakúsko má s praktikami, ktoré boli označované za „fašistické“ bohaté skúsenosti z minulosti. Ľudia sa snažili vystríhať spoločnosť pred hrozbou genocídy a návratom totality.

Druhou najčastejšie vyvolanou odpoveďou na opatrenie boli výzvy na demonštráciu a postavenie sa proti nariadeniam (14% ). Komentujúci rozširovali hoax o plánovanej demonštrácii, ku ktorej sa údajne mali pridať aj rakúski vojaci a policajti. V 12 % sa spomínal len nesúhlas s vakcináciou, ktorá podľa slov diskutujúcich aj tak nefunguje, vzhľadom na potrebu ďalšieho lockdownu. Menej často sa objavovali konšpiračné názory zásahu Georga Soroša do prijatia opatrení. Opatrenia boli v 2 % zmienok považované za experiment.

Najsilnejšou reakciou na prijatie lockdownu na SLOVENSKU bolo postavenie sa proti nariadeniam vlády. Štrajk v komentároch podporovala viac ako tretina komentujúcich (35 %). Vo veľkej miere k tomu prispeli aj príspevky top autorov: Milan Uhrík • RepublikaĽuboš Blaha, v ktorých kritizovali vládu a vyzývali (konkrétne Milan Uhrík) ku generálnemu štrajku.

Lockdown na Slovensku bol prijatý doslova z jedného dňa na druhý. „Bleskovo“ zavedené opatrenia však neboli predmetom veľkej nespokojnosti. Väčšiu nespokojnosť, cca 14 % negatívnych komentárov vyvolala forma lockdownu. Nazývali ju prívlastkami „mačkopes“ a sarkasticky označovali za „tvrdý lockdown“ alebo „politický lockdown“.  Jedna desatina diskutujúcich kritizovala ponechanie otvorených škôl, ktoré sú podľa nich a aj mnohých odborníkov často ohniskom prenášania vírusu a zároveň ohrozením pre deti.

Samotný lockdown je na sociálnych sieťach vnímaný rovnako negatívne či už ide o rakúsky alebo slovenský. Zatiaľ čo rakúske opatrenia vnímali slovenskí diskutujúci v historickom kontexte predpovedajúcom návrat totality, v reakciách na slovenský lockdown sa tieto názory výraznejšie neobjavovali. Boli to práve výzvy k vzbure a štrajku čo v diskusii dominovali. Viac ako štvrtine ľudí (27 %) s negatívnym postojom neprekáža lockdown kvôli obmedzeniam a ich následným dopadom na fyzické či právnické osoby. Je to práve nedostatočná forma lockdownu s mnohými výnimkami, ktorá vyvoláva chaos a nepochopenie.

 

 

Autor analýzy: Emília Priškinová

Čítajte tiež

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!