Ľudia sa umelej inteligencie boja, médiá ju vnímajú ako príležitosť

Zatiaľ čo tradičné média prezentujú umelú inteligenciu a inovácie v mnohých oblastiach využitia ako príležitosť, ľudia na sociálnych médiách často prejavujú obavy a vnímajú ich ako hrozbu. Pozrite sa na analýzu mediálneho obrazu inovácií a umelej inteligencie v českých médiách.

Analyzovali sme viac ako stotisíc príspevkov, ktoré sa v našich médiách a na sociálnych médiách v poslednom roku venovali téme umelej inteligencie. Negatívnych správ o umelej inteligencii bolo v tradičných médiách len jedno percento. Naopak, na sociálnych médiách takmer tretina ľudí vyjadrila v súvislosti s umelou inteligenciou obavy alebo ju kritizovala.

Ľudia vyjadrujú strach zo zneužívania technológií a umelú inteligenciu považujú za potenciálnu hrozbu. „Nesporný je vplyv popkultúry – ľudia sa obávajú zotročenia ľudstva strojmi, niektorí dokonca hovoria o možnom sprisahaní AI s mimozemšťanmi a následnom zničení našej civilizácie,“ upresňuje jeden z autorov analýzy Tomáš Kůst.

Pre média je téma inovácií a umelej inteligencie veľmi atraktívna. Na titulnej strane niektorého z českých denníkov sa o ňom písalo každý tretí deň. V oblastiach, akými sú zdravotníctvo, doprava či priemysel sú inovácie a umelá inteligencia vnímané ako príležitosť. Naopak, v prípade armády, vlády a štátnej správy sa ľudia obávajú zneužívania technológií a inovácií a umelú inteligenciu považujú za potenciálnu hrozbu. Pozrite sa na detailné závery analýzy, ktorá bola spracovaná aj s pomocou umelej inteligencie.

HLAVNI-Infografika-AI-vertikalni_SK.JPG

Tradičné média pozitívne, ľudia na sieťach v tretine príspevkov negatívne

Z mediálnej analýzy vyplýva, že tradičné média o umelej inteligencii informovali skôr pozitívne a neutrálne. Negatívne zmienky tvorili len jedno percento. Naopak, takmer jedna tretina ľudí na sociálnych médiách sa umelej inteligencie obávala alebo ju kritizovala. Vo virtuálnom svete predstavovali pozitívne zmienky v danej oblasti len 18 percent. Negatívnych pritom bolo 28 percent a boli spojené predovšetkým s neistotou ohľadom budúcnosti. V zmienkach potom nechýbali ani konšpiračné teórie. Ľudia napríklad hovorili o možnom sprisahaní umelej inteligencie s mimozemšťanmi a následnom zničení našej civilizácie.

Umelá inteligencia ako príležitosť i hrozba

Prieskum sa takisto zameral na to, ako je daná téma interpretovaná z pohľadu využitia umelej inteligencie v rôznych oblastiach. Varovný tón sa objavoval v médiách v spojení s armádou, zbraňami a taktiež s vládou a štátnou správou. Téma bola vnímaná ako príležitosť v priemysle, doprave či zdravotníctve. Dôležitým faktorom bola najmä skutočnosť, že klasické médiá sa venovali predovšetkým novinkám a technologickým veľtrhom. Všetky správy o využití umelej inteligencie v rôznych oblastiach tak boli ladené optimisticky. Negatívny uhol pohľadu priniesli len následné reakcie na zverejnené články, kedy ľudia odvádzali diskusiu od samotných noviniek k možným dôsledkom. Dialo sa tak na sociálnych médiách, kde takmer jedna tretina diskutujúcich bola k téme kritická.

Inovácie ako súčasnosť či budúcnosť priemyslu

V troch štvrtinách zmienok už mainstreamové média ponímali umelú inteligenciu ako súčasť dnešného sveta, ktorý nás obklopuje. Zvyšok príspevkov bol zameraný na vývoj a využitie v nasledujúcich rokoch. V nadpolovičnej väčšine príspevkov v mainstreamových médiách sa verejnosť mohla zoznámiť s konkrétnymi príkladmi nasadenia nových technológií do praxe. Jednalo sa napríklad o coroboty v továrňach na autá či využitie umelej inteligencie v robotickej chirurgii. Články, ktoré mali spojenie so súčasnosťou, obsahovali vo väčšine prípadoch optimistické postoje oproti príspevkom, ktoré nazerali do budúcnosti. Tie sa prejavovali neistotou, ktorá bola spojená s trendom robotizácie a vplyvom na trh práce. Negatívny postoj sa potom čiastočne odrazil i na sociálnych médiách. Tam sa diskutovalo o možnom nahradení človeka strojom a o hrozbe straty zamestnaní.

Monitorované témy boli často skloňované v spojení s celosvetovo významnými producentmi výrobkov, poskytovateľov služieb a inštitúciami. V mainstreamových médiách sa jednalo najčastejšie o firmy Mobile Industrial Robots, KUKA, Kawasaki Heavy Industries či ABB. Na sociálnych médiách o spoločnosti Google, Intel, Nvidia, Huawei, ale i Škoda Auto, Česká televízia či ČVUT.

AI-zebricek-firem-instituci_SK.JPG

Inovácie a umelá inteligencia v médiách bude tiež témou medzinárodnej konferencie

Analýza vznikla pre pražský medzinárodný kongres odborníkov na mediálnu a marketingovú komunikáciu AMEC Global Summit, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. mája 2019 v Prahe. Konferencia sa bude venovať oblasti inovácií a umelej inteligencii tiež.

„V mnohých odboroch je dnes umelá inteligencia celkom bežná. Napriek tomu je v mediálnom priemysle stále skôr popoluškou. O tom chceme na pražskom kongrese intenzívne hovoriť,“ hovorí Petr Herian, globálny CEO NEWTON Media.

Informácie k analýze

  • sledované obdobie: 1. 3. 2018 až 28. 2. 2019
  • analýza českých mainstreamových médií: TV, rozhlas, tlač, internet
  • analýza českých sociálnych médií: Facebook, YouTube, Instagram, fóra a ďalšie
  • sledované témy: umelá inteligencia, robotizácia, digitalizácia, Priemysel 4.0, machine learning
  • sledované naprieč médiami i naprieč rôznymi odbormi

Čítajte tiež

Poďme na to!