Ľudia sa umelej inteligencie boja, médiá ju vnímajú ako príležitosť

Zatiaľ čo tradičné média prezentujú umelú inteligenciu a inovácie v mnohých oblastiach využitia ako príležitosť, ľudia na sociálnych médiách často prejavujú obavy a vnímajú ich ako hrozbu. Pozrite sa na analýzu mediálneho obrazu inovácií a umelej inteligencie v českých médiách.

Analyzovali sme viac ako stotisíc príspevkov, ktoré sa v našich médiách a na sociálnych médiách v poslednom roku venovali téme umelej inteligencie. Negatívnych správ o umelej inteligencii bolo v tradičných médiách len jedno percento. Naopak, na sociálnych médiách takmer tretina ľudí vyjadrila v súvislosti s umelou inteligenciou obavy alebo ju kritizovala.

Ľudia vyjadrujú strach zo zneužívania technológií a umelú inteligenciu považujú za potenciálnu hrozbu. „Nesporný je vplyv popkultúry – ľudia sa obávajú zotročenia ľudstva strojmi, niektorí dokonca hovoria o možnom sprisahaní AI s mimozemšťanmi a následnom zničení našej civilizácie,“ upresňuje jeden z autorov analýzy Tomáš Kůst.

Pre média je téma inovácií a umelej inteligencie veľmi atraktívna. Na titulnej strane niektorého z českých denníkov sa o ňom písalo každý tretí deň. V oblastiach, akými sú zdravotníctvo, doprava či priemysel sú inovácie a umelá inteligencia vnímané ako príležitosť. Naopak, v prípade armády, vlády a štátnej správy sa ľudia obávajú zneužívania technológií a inovácií a umelú inteligenciu považujú za potenciálnu hrozbu. Pozrite sa na detailné závery analýzy, ktorá bola spracovaná aj s pomocou umelej inteligencie.

HLAVNI-Infografika-AI-vertikalni_SK.JPG

Tradičné média pozitívne, ľudia na sieťach v tretine príspevkov negatívne

Z mediálnej analýzy vyplýva, že tradičné média o umelej inteligencii informovali skôr pozitívne a neutrálne. Negatívne zmienky tvorili len jedno percento. Naopak, takmer jedna tretina ľudí na sociálnych médiách sa umelej inteligencie obávala alebo ju kritizovala. Vo virtuálnom svete predstavovali pozitívne zmienky v danej oblasti len 18 percent. Negatívnych pritom bolo 28 percent a boli spojené predovšetkým s neistotou ohľadom budúcnosti. V zmienkach potom nechýbali ani konšpiračné teórie. Ľudia napríklad hovorili o možnom sprisahaní umelej inteligencie s mimozemšťanmi a následnom zničení našej civilizácie.

Umelá inteligencia ako príležitosť i hrozba

Prieskum sa takisto zameral na to, ako je daná téma interpretovaná z pohľadu využitia umelej inteligencie v rôznych oblastiach. Varovný tón sa objavoval v médiách v spojení s armádou, zbraňami a taktiež s vládou a štátnou správou. Téma bola vnímaná ako príležitosť v priemysle, doprave či zdravotníctve. Dôležitým faktorom bola najmä skutočnosť, že klasické médiá sa venovali predovšetkým novinkám a technologickým veľtrhom. Všetky správy o využití umelej inteligencie v rôznych oblastiach tak boli ladené optimisticky. Negatívny uhol pohľadu priniesli len následné reakcie na zverejnené články, kedy ľudia odvádzali diskusiu od samotných noviniek k možným dôsledkom. Dialo sa tak na sociálnych médiách, kde takmer jedna tretina diskutujúcich bola k téme kritická.

Inovácie ako súčasnosť či budúcnosť priemyslu

V troch štvrtinách zmienok už mainstreamové média ponímali umelú inteligenciu ako súčasť dnešného sveta, ktorý nás obklopuje. Zvyšok príspevkov bol zameraný na vývoj a využitie v nasledujúcich rokoch. V nadpolovičnej väčšine príspevkov v mainstreamových médiách sa verejnosť mohla zoznámiť s konkrétnymi príkladmi nasadenia nových technológií do praxe. Jednalo sa napríklad o coroboty v továrňach na autá či využitie umelej inteligencie v robotickej chirurgii. Články, ktoré mali spojenie so súčasnosťou, obsahovali vo väčšine prípadoch optimistické postoje oproti príspevkom, ktoré nazerali do budúcnosti. Tie sa prejavovali neistotou, ktorá bola spojená s trendom robotizácie a vplyvom na trh práce. Negatívny postoj sa potom čiastočne odrazil i na sociálnych médiách. Tam sa diskutovalo o možnom nahradení človeka strojom a o hrozbe straty zamestnaní.

Monitorované témy boli často skloňované v spojení s celosvetovo významnými producentmi výrobkov, poskytovateľov služieb a inštitúciami. V mainstreamových médiách sa jednalo najčastejšie o firmy Mobile Industrial Robots, KUKA, Kawasaki Heavy Industries či ABB. Na sociálnych médiách o spoločnosti Google, Intel, Nvidia, Huawei, ale i Škoda Auto, Česká televízia či ČVUT.

AI-zebricek-firem-instituci_SK.JPG

Inovácie a umelá inteligencia v médiách bude tiež témou medzinárodnej konferencie

Analýza vznikla pre pražský medzinárodný kongres odborníkov na mediálnu a marketingovú komunikáciu AMEC Global Summit, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. mája 2019 v Prahe. Konferencia sa bude venovať oblasti inovácií a umelej inteligencii tiež.

„V mnohých odboroch je dnes umelá inteligencia celkom bežná. Napriek tomu je v mediálnom priemysle stále skôr popoluškou. O tom chceme na pražskom kongrese intenzívne hovoriť,“ hovorí Petr Herian, globálny CEO NEWTON Media.

Informácie k analýze

  • sledované obdobie: 1. 3. 2018 až 28. 2. 2019
  • analýza českých mainstreamových médií: TV, rozhlas, tlač, internet
  • analýza českých sociálnych médií: Facebook, YouTube, Instagram, fóra a ďalšie
  • sledované témy: umelá inteligencia, robotizácia, digitalizácia, Priemysel 4.0, machine learning
  • sledované naprieč médiami i naprieč rôznymi odbormi

Čítajte tiež

Zuzana Čaputová OSN
Analýzy

Prezidentka na pôde OSN zaujala rôznymi témami

Príhovor slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej na pôde OSN rezonoval ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Najväčšiu pozornosť v zahraničí si prezidentka získala v Portugalsku. Portugalské médiá poukazovali

zákaz nedeľného predaja
Analýzy

Zákaz nedeľného predaja: Čo si myslia Slováci?

Zákaz nedeľného predaja sa dostal aj na program 8. schôdze parlamentu.  Na sociálnych sieťach však horúca debata o zatvorených obchodoch v nedeľu prebieha už celý mesiac. V čase ekonomickej

Analýzy

Politické diskusie v roku 2019 mali jasný SMER

V našej rubrike Kto rečnil pravidelne sledujeme aktivitu politických predstaviteľov v diskusných reláciách. V minulom roku 2019 pribudla ďalšia diskusná relácia, tentokrát na TV JOJ – Na telo. Koľko

Analýzy

Čo by bolo keby? Predĺženie moratória

Včera poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili veto prezidentky a odklepli novelu zákona, ktorá predĺžila 14-dňové moratórium pred voľbami na 50 dní. Prezidentka ho začiatkom novembra označila

Vegetariánstvo a vegánstvo, mediálna analýza
Analýzy

Vegetariánstvo a vegánstvo v slovenských médiách

Vegetariánstvo a vegánstvo nie sú len módnou vlnou. Rastlinná strava bola vyhlásená za potravinársky trend roka, ktorý hovorí jasne: „podiel ľudí, ktorým záleží na tom čo zjedia sa každým rokom zvyšuje“. V NEWTON Media sme vypracovali mediálnu analýzu zameranú na mediálnu viditeľnosť vegetariánstva a vegánstva.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!