MCA Grupa sa premenovala na NEWTON Media SEE

Skupina MCA Grupa, lídr v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz pôsobiaci v krajinách bývalej Juhoslávie a zároveň člen skupiny NEWTON Media, vystupuje od polovice júna pod názvom NEWTON Media SEE.

„Zmena názvu prichádza po troch rokoch od vstupu NEWTON Media na balkánsky trh a je zavŕšením prvej fázy konsolidácie v rámci skupiny. Darí sa nám spoločne si vymieňať skúsenosti, zjednocovať procesy a realizovať podobné projekty,“ hovorí Petr Herian, predseda predstavenstva NEWTON Media.

V posledných rokoch vzniklo v rámci skupiny regionálne výrobné centrum vrátane prekladateľského hubu, skupinové centrum pre analytické kódovanie a postupne sa zjednocuje aj vývoj, používané nástroje a IT infraštruktúra. To všetko zvyšuje kvalitu služieb, ktoré skupina NEWTON Media ponúka svojim klientom v prostredí moderných aplikácií.

Skupina NEWTON Media SEE má sídlo v slovinskej Ľubľane. Združuje 13 spoločností, ktoré pôsobia v oblasti monitoringu médií, mediálnych analýz, výzkumu trhu, mystery shoppingu a automatického rozpoznávania reči. Patria do nej slovinské firmy Kliping a Genion, chorvátske spoločnosti Presscut, Medianet, Briefing analize, Briefing mediji, MSA Adria, NEWTON Technologies, srbský Kliping, bosenský Kliping a Parametar a macedonský Kliping a MMA.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Poďme na to!