Médiá zobrazujú Rómov stereotypne a často anonymne

Je bez vzdelania, chudobný, má veľa detí, je odkázaný na pomoc štátu a oveľa častejšie pácha kriminalitu ako príslušník väčšinového obyvateľstva. Tak v očiach majority často vyzerajú Rómovia, pričom na ich stereotypnom obraze majú svoj podiel aj niektoré médiá. Potvrdila to aj analýza občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom v spolupráci so spoločnosťou NEWTON Media. Analýza je dostupná na stiahnutie na stránke Rómskeho domu tu.

rk-logo4web
logo Rómskeho domu

Stereotypy a predsudky využíva hlavne bulvár

Z takmer 900 analyzovaných príspevkov vyplýva, že niektorí novinári stále pozerajú na Rómov ako na samostatnú skupinu, a nie ako na súčasť slovenskej spoločnosti. Dokazuje to prístup k respondentom aj uvádzanie etnika pri viacerých príspevkoch. „Napriek tomu, že ochrancovia ľudských práv upozorňujú novinárov, aby sa vyhýbali zbytočnému zdôrazňovaniu etnicity, ešte stále sa vyskytujú príspevky, v ktorých toto pravidlo novinári nedodržujú. Najmä redaktori bulváru si uvedomujú, že pojem Róm v nadpise predáva článok,“ komentuje výsledky analýzy Agnes Horváthová, štatutárna zástupkyňa OZ Rómsky dom.

Napriek zlepšeniu pokrývania tejto témy obsahovalo vyše sto príspevkov stereotypy a predsudky. Najčastejšie sú Rómovia zobrazovaní ako kriminálne živly, nasledujú sociálne stereotypy o zneužívaní sociálnych dávok aj stereotypy o bývaní, kedy sú Rómovia označení za tých, ktorí pravidelne ničia svoje obydlia či žijú v nevyhovujúcich podmienkach. Najviac stereotypne pritom informuje televízne spravodajstvo a bulvárne spravodajské portály. Televízie takisto najmenej citlivo pristupujú k respondentom –často nevhodné otázky dávajú Rómom, ktorí s mediálnou komunikáciou nikdy neprišli do styku.

V témach prevažovala kriminalita

Analýza potvrdila údaje z predchádzajúcich štúdií v tom, že väčšina príspevkoch o Rómoch v médiách je o kriminalite; v sledovanom období to bolo vyše 13 % príspevkov. O Rómoch sa písalo aj v súvislosti s politikou (najmä počas komunálnych volieb v súvislosti s kupovaním hlasov) či kultúrou a otázkou bývania. Úspešným rómskym projektom, integrácii, či obhajobe Rómov sa venovalo 12 % zo sledovaných príspevkov.

Práve integrovaní Rómovia by mali byť podľa Rómskeho domu častejšie zobrazovaní v médiách. Podľa Atlasu rómskych komunít pritom v rozptyle medzi majoritným obyvateľstvom žije 46,5 % Rómov. Médiá venujú väčšiu pozornosť Rómom žijúcim v segregovaných osadách (20 % príspevkov) a v oddelených štvrtiach miest (9 % príspevkov). Integrovaným Rómom boli venované len 2 % zo sledovaných príspevkov.

Rómovia sú v médiách anonymní

Samotní Rómovia v 39 %prípadov nedostali priestor na vyjadrenie, aj keď sa ich mediálne výstupy priamo týkali. V príspevkoch, v ktorých mal Róm možnosť vyjadriť sa, ostal často v anonymite (31 %) alebo ho uviedli len pod krstným menom (5 %).Najmä televízie označujú v príspevkoch oslovených Rómov napríklad názvami ako osadník či obyvateľ kolónie, pričom sa vyskytli aj také príspevky, v ktorých uvádzali všetkých ostatných respondentov celým menom a priezviskom.

Ak sa k téme nevyjadrili dotknutí Rómovia, často (29 %) sa novinári obracali na rómskeho splnomocnenca Petra Polláka. „Nie je objektívne, aby sa splnomocnenec vlády musel vyjadrovať ku všetkému, čo sa týka Rómov a aby zaujímal svoje stanovisko ku každodenným životným potrebám ľudí i k výnimočným udalostiam. Odzrkadľuje to aj slabú vôľu ďalších politikov angažovať sa v prospech Rómov,“ doplnila Agnes Horváthová. Novinári by podľa nej mali využívať aj názory odborníkov z vedeckých inštitúcií, zodpovedných pracovníkov štátnej správy, predstaviteľov samospráv, či odborníkov z mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa téme venujú.

Napriek tomu, že novinári často využívajú stereotypy, len 4 % analyzovaných príspevkov priamo podnecovali nenávisť na základe etnického pôvodu. Novinári tiež podľa Agnes Horváthovej upúšťajú od používania hanlivého označenia Cigán, aj keď názov Rómovia nahradzujú výrazmi osadníci či neprispôsobiví občania.

Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s agentúrou NEWTON Media sledovali v období 1. júla až 30. novembra 899 príspevkov. Vzorku médií tvorili denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny, Plus jeden deň a Nový Čas, webové portály aktualne.sk, pluska.sk a topky.sk a hlavné spravodajstvo televíznych staníc TV Markíza (Televízne noviny o 19:00); TV JOJ (Krimi noviny o 19:00); TV JOJ (Krimi noviny o19:00 a Veľké noviny o19:30), TA3 (Hlavné správy o18:30) a Jednotky (Správy RTVS o19:00).

Rómsky dom na základe analýzy tiež zostavil Desatoro novinára píšuceho o rómskej téme, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Ak máte záujem o podobné analýzy obráťte sa na Obchodné oddelenie spoločnosti NEWTON Media.

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!