Monitoring médií,

ktorý vám dá zmysel

Jeden mediálny výstup alebo príspevok v médiách môže dnes znamenať pro vašu značku veľkú príležitosť i hrozbu. K adekvátnej a rychlej reakcii je preto nutné, aby ste vedeli o všetkom, čo sa o vašej značke píše. Kompletný prehľad o dianí v médiách i na sociálnych sieťach ponúka monitoring médií od Newton Media.

Na Slovensku i v zahraničí pokrývame nejširšie portfólio webov a webových rubrík, tlačených médií i relácií z televízie a rozhlasu. V digitálnom prostredí monitorujeme sociálne médiá (vrátane YouTube), podcasty, diskusné fóra i užívateľské recenzie. 

MONITORING TRADIČNÝCH I SOCIÁLNÝCH MÉDIÍ

Pomôže vám v napätých momentoch, ale tiež s každodenným prehľadom o mediálnom obraze vašej značky, konkurencie alebo o konkrétnych témach. Navyše bude vedieť aj to, ako sa o vás bavia zákazníci, a môžete tak na ich pochvaly či sťažnosti priamo reagovať. Monitoring médií pokrýva zmienky o kľúčových slovách či témach v tradičných i sociálnych médiách, ale i v ďalších zákutiach internetu. Dá vám informácie, ktoré potrebujete poznať pre naplnenie vašej komunikačnej stratégie na Slovensku i na zahraničných trhoch.

MONITORING PODCASTOV A YOUTUBE KANÁLOV

Monitoring podcastov a YouTube kanálov vám dá konkurenčnú výhodu a získate ďalšie cenné informácie pre váš biznis. Máme ten najrelevantnejší výber slovenských podcastov a YouTube kanálov. Pokiaľ by vám v zoznamu monitorovaných podcastov a YouTube kanálov niečo chýbalo, sme schopní rýchlo pridať akýkoľvek zdroj, ktorý je pre vás dôležitý.

MONITORING MÉDIÍ NA MIERU

Sme pripravení vám monitoring médií prispôsobiť na mieru tam, kde vlastné nastavenie nestačí.

Môžete si zvoliť monitoring médií z jedného konkrétneho zdroja, jazyka, krajiny či typu média, prípadne všetky tieto možnosti rôzne kombinovať. Relevantné mediálne obsahy pre vás preložíme alebo pripravíme zhrnutie toho najdôležitejšieho v akomkoľvek jazyku potrebujete.

Skúsený tím editorov pripravuje tzv. „manažérske top výbery”. Je možné ich upraviť i podľa pracovného zamerania, CEO tak napríklad dostane iný výber, ako vedenie marketingu alebo HR.

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!