Monitoring podcastov a YouTube kanálov,

ktorý vám dá zmysel

Monitoringom podcastov a YouTube kanálov rozširujeme naše mediálne pokrytie a vďaka pokročilej analýze sme vám schopní ponúknuť relevantné informácie z väčšieho počtu zdrojov. Tým šetríme váš čas a poskytujeme podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Jeden mediálny výstup alebo príspevok môže znamenať veľkú príležitosť ale i hrozbu pre váš biznis.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Monitoring podcastov a YouTube kanálov vám dá konkurenčnú výhodu a získate ďalšie cenné informácie pre váš biznis. Máme ten najrelevantnejší výber slovenských podcastov a YouTube kanálov. Týmto krokom máme kompletne pokryté mediálne prostredie. Pokiaľ by vám v zozname monitorovaných podcastov a YouTube kanálov niečo chýbalo, sme schopní rýchlo pridať akýkoľvek zdroj, ktorý je pre vás dôležitý.

RYCHLÉ A KVALITNÉ VÝSTUPY

Na adekvátnu a rýchlu reakciu o nich musíte vedieť. Výstupy si môžete spracovávať do grafov a iných vizuálnych zobrazení. Všetky informácie môžete triediť a spracovávať podľa najrôznejších kritérií. V našich analýzach dávame informácie zo všetkých zdrojov do súvislosti. Vďaka tomu vám dokážeme ponúknuť také dáta, na ktorých základe môžete rýchle urobiť dôležité rozhodnutia.

UMELÁ INTELIGENCIA ŠETRÍ VÁŠ ČAS

Získate nielen celé videá a zvukové nahrávky, ale aj automatické prepisy. Nemusíte počúvať celý hodinový podcast, ale len príslušnú pasáž, kde sa hovorí o vašom produkte alebo firme. Z prepisov ju jednoducho identifikujete a prekliknete sa priamo na ňu.

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!