Monitoring TV a rozhlasu,

ktorý vám dá zmysel

Monitorujeme najširšiu škálu televíznych a rozhlasových programov na trhu, a to s najlepšou kvalitou prepisov videí a nahrávok. Prepisy z TV i rádia čakajte do pár minút od odvysielania.

MONITORUJEME PRE VÁS KAŽDÉ SLOVO

Monitorujeme všetky typy médií v tuzemských médiách a relevantný výber tých zahraničných 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pokiaľ by vám v monitoringu niečo chýbalo, sme schopní rýchlo pridať akýkoľvek zdroj, ktorý je pre vás dôležitý.

TVR ALERTS

Monitoring TV a rozhlasu od Newton Media dodá mediálne výstupy a relevantný výber tých zahraničných do 2 hodín. Služba TVR Alerts vás upozorní na zmienky kľúčových slov v TV, rozhlase prípadne online televízií už do niekoľkých minút. Máte tak možnosť reagovať na udalosti takmer okamžite. Za krátku chvíľu od zverejnenia dostanete scany z tlače a webu i audiovizuálne nahrávky. Správy dostanete samozrejme i v textovej forme. Nahrávky správ s úplnými prepismi si môžete prechádzať i v našej mobilnej aplikácii NewtonOne.

UMELÁ INTELIGENCIA UŠETRÍ VÁŠ ČAS

Ako jediní dokážeme v televíznych a rozhlasových programoch odlíšiť reklamu od redakčnej správy. V texte prepisu sú identifikovaní hovoriaci.
Klik na konkrétny text vás presunie k príslušnej pasáži vo videu či nahrávke.

Poďme na to!