MS v Katare s historicky najhorším mediálnym renomé

Nedávno skončené futbalové majstrovstvá sveta v Katare dostali zo strany väčšiny slovenských médií prívlastok – kontroverzné. Šampionát sa stal terčom kritiky prakticky od momentu jeho pridelenia arabskému emirátu v decembri 2010. Kontroverziám a negatívnemu PR však čelili aj predošlé mundialy a jasnú odpoveď na otázku, či práve ten katarský bol najkontroverznejší, dokážu poskytnúť len dáta. Porovnali sme preto MS v Katare z hľadiska negatívnych mediálnych zmienok s predošlými dvoma šampionátmi v Rusku a Brazílii.

Suverénny „víťaz“

Mediálne dáta spoločnosti NEWTON Media potvrdili, že šampionát v Katare v počte negatívnych zmienok v médiách prekonal svojich dvoch predchodcov, a to výrazným spôsobom. V čase trvania záverečného turnaja a počas siedmich dní pred i po jeho skončení zaznamenal kumulatívne (jeden mediálny výstup mohol obsiahnuť viacero tematických oblastí) až 866 negatívnych zmienok. V porovnaní s MS v Rusku v roku 2018 ide o takmer 15-násobný nárast (58 zmienok) a 7-násobný oproti šampionátu v Brazílii v roku 2014 (123 zmienok). „Zaujímavosťou je skutočnosť, že v sledovanom období až na jednu výnimku neuplynul deň, kedy by niektoré zo slovenských médií v súvislosti s MS v Katare nepublikovalo aspoň jeden výstup s negatívnou zmienkou,“ uviedla Valeria Polovková, CEO NEWTON Media.

Korupcia, ľudské práva a pracovné podmienky

Pomyselnými tematickými ťahúňmi negatívneho PR katarských MS sa stali korupcia, oblasť ľudských práv a pracovné podmienky. Predstavovali vyše 90 percent z celkového počtu negatívnych zmienok, zostávajúcich necelých 10 percent sa týkalo výstupov na tému organizácie šampionátu a politických záležitostí. V rámci metodiky boli do analýzy zaradené len tie mediálne výstupy, v ktorých bola zmienená jedna zo šiestich tematických oblastí. Téma bezpečnosti, ktorá rezonovala v prípade šampionátu v Brazílii, ten katarský úplne obišla. Otázka bezpečnosti účastníkov i fanúšikov mundialu v juhoamerickej Mekke futbalu sa pritom podieľala na celkovom počte negatívnych výstupov vyše 30 percentami.

Kritika Amnesty International, Európskeho parlamentu, aktivistov i fanúšikov

Netradičný termín konania šampionátu v zimných mesiacoch (prvýkrát v histórii záverečných turnajov MS), definovaný klimatickými podmienkami, nebol zďaleka jediným problémom katarského podujatia. Korupciu v medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) kritizovali nielen fanúšikovia, ale tiež europoslanci uznesením Európskeho parlamentu. Slovenské médiá informovali tiež o kritike medzinárodných organizácií a západných krajín týkajúcej sa zlého zaobchádzania s ľuďmi, podieľajúcimi sa na budovaní šampionátovej infraštruktúry. Environmentálni aktivisti zase poukazovali na negatívne dopady na životné prostredie spôsobené chladením štadiónov či nadmerným odsoľovaním vody najmä pre potreby zavlažovania hracích a tréningových plôch. Zákaz piva, oficiálne mobilné aplikácie predstavujúce bezpečnostné riziko pre užívateľov či zaplatení „fanúšikovia“ z oblasti Palestíny už len dokreslili mozaiku negatívnych zmienok ohľadne MS v Katare.

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!