Newton Media International

PREHĽADNE O SVETE

Pri správach zo zahraničia hrozí, že ich bude toľko, až by sa v nich jeden stratil. Preto za vás toto kvantum informácií vytriedime, vyberieme tie najdôležitejšie a najrelevantnejšie výstupy, ktoré následne vložíme do prehľadného súhrnu.

Graf rozsireni na svete mockup
Usmivajici se zeny pred kancelarskou budovou

ZAHRANIČIE NA MIERU

Každý monitoring je jedinečný. Môžeme pre vás zo zahraničia monitorovať správy z jedného konkrétneho zdroja, jazyka alebo typu média, prípadne jednotlivé možnosti rôzne nakombinovať. Náš tím vám pomôže zostaviť riešenie presne podľa vašich aktuálnych potrieb.

HRANICE NÁS NEZASTAVIA

Pracujeme s vyše 150 000 mediálnymi zdrojmi z celého sveta. Vďaka licencovanej spolupráci s Google Translate sme integrovali prekladač priamo do našej platformy NewtonOne, takže sme schopní zaistiť monitoring skutočne odkiaľkoľvek. Relevantné mediálne obsahy pre vás preložíme alebo pripravíme zhrnutie toho najdôležitejšieho, v ktoromkoľvek jazyku.

Mapa Evropy mockup Newton Media
Divka s headsetem a notebookem na kline

DRŽÍME KROK S DOBOU

Vďaka členstvu v globálnych profesijných organizáciách prinášame monitoring z miestnych zdrojov, ktoré nie sú na internete dohľadateľné. Mediálne analýzy vykonávame podľa najaktuálnejších metrík. Držíme krok s dobou a kontinuálne sledujeme aktuálne trendy v meraní médií.

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!