Newton Media uvádza novú generáciu webovej platformy NewtonOne

NEWTON Media, najväčší stredoeurópsky poskytovateľ služieb mediálneho monitoringu, uvádza na trh modernizovanú verziu platformy NewtonOne. Užívateľom prináša nielen rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu s mediálnymi dátami, ale tiež unikátne nástroje využívajúce umelú inteligenciu v podobe smart vyhľadávania či pokročilého alertingu.

Nová generácia webovej platformy NewtonOne sa vďaka využitiu pokročilých technológií dokáže učiť a prispôsobovať potrebám užívateľov, aby im prácu čo najviac spríjemnila a zároveň zjednodušila. Platforma po novom ponúka predikciu vo vyhľadávacom okne, vychádzajúc z predchádzajúcich dotazov. Čím viac užívateľ s aplikáciou pracuje, tým mu bude nápomocnejšia. Na základe nových smart filtračných pravidiel sa dokáže tiež naučiť, podľa akého kľúča užívateľ triedi príspevky do kategórií. Triedenie už následne prebieha automaticky. Každodenne sa na nás valí obrovské množstvo informácií z médií i sociálnych sietí. Našim cieľom je pomôcť klientom zorientovať sa v nich v čo možno najkratšom čase, a to poskytovaním sofistikovaných riešení,“ vysvetlila Valeria Polovková, CEO NEWTON Media.

Pokročilé upozornenia

Jednou z hlavných inovácií je pokročilý alerting, ktorý nepretržite vyhodnocuje výstupy v médiách a na sociálnych sieťach. Užívateľa dokáže upozorniť nielen na samotný výskyt kľúčového slova, ale tiež podľa kontextu, napríklad v prípade anomálie v podobe neobvyklého nárastu zmienok o sledovanej téme. Notifikácie prichádzajúce na e-mail či mobilný telefón je pritom možné nastaviť na základe kľúčových slov, výstupov konkrétneho autora, influencera, vybraného média či ich vzájomnej kombinácie. „Včasné informovanie o nových a relevantných mediálnych výstupoch patrí ku kľúčovým parametrom monitoringu médií. Skvalitnením tejto funkcionality, umožňujúcej ešte pružnejšie reagovanie na aktuálne dianie, prinášame klientom skutočnú pridanú hodnotu,“ uviedla Valeria Polovková.     

Združovanie súvisiacich výstupov

Súčasťou inovovanej verzie NewtonOne je na európskom trhu unikátny nástroj Udalosti. Ten dokáže s využitím špeciálneho algoritmu združovať jednotlivé mediálne výstupy na základe obsahovej podobnosti. Zadaním kľúčových slov sa v platforme vytvoria zhluky podobných správ, týkajúcich sa jednej udalosti v priebehu jedného až niekoľko dní. Aplikácia vďaka tomuto nástroju umožňuje lepšiu orientáciu v danej téme a zároveň dokáže sledovať jej vývoj v čase.

Modernizáciou prešiel tiež Dashboard pre analýzu dát. Pridanie záložiek viedlo k jeho sprehľadneniu a umožneniu porovnania väčšieho počtu tém. Užívateľ zvládne na pár kliknutí  porovnať kvalitu výstupov z médií či sociálnych sietí a výsledky navyše jednoducho zdieľať s kolegami. Súčasťou aplikácie NewtonOne je aj databáza novinárov s kontaktmi a profilmi na sociálnych sieťach s dosahom, históriou a cieľovými skupinami. Aplikácia je pravidelne aktualizovaná a umožňuje vytváranie vlastných medialistov podľa rôznych kritérií.

Prehľad noviniek v aplikácii NewtonOne:

  • Pravidlá – intuitívne filtračné pravidlá pre vyhľadávanie
  • Smart vyhľadávanie – vyhľadávač s predikciou využívajúci nástroj Entity
  • Alerting – kontrola dát a notifikovanie 24/7, vrátane rozpoznávania anomálií
  • Udalosti – združovanie súvisiacich výstupov z jednotlivých správ
  • Inovovaný dashboard – jednoduchá a prehľadná práca s objemnými datasetmi
  • Mediabase – medialist s kontaktmi a profilmi žurnalistov

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!