NEWTON MEDIA zásadne inovuje portfólio služieb. Ojedinelý model podnikania v odbore. Nová firemná identita odráža zmenu

Líder na trhu mediálneho monitoringu a analýz, česká spoločnosť NEWTON Media, a.s. mení svoju tvár. Hlavným impulzom pre rebranding je zásadné rozšírenie služieb, ktoré sa odohráva súbežne s blížiacim sa dvadsiatym výročím firmy na trhu. „Výročie, ktoré nás čaká v budúcom roku, oslávime nielen novým vizuálnym štýlom. Zásadným spôsobom totiž rozširujeme ponuku služieb pre klientov, „hovorí Petra Mašínová, globálny CEO NEWTON Media group.

V reakcii na nárast množstva dát, nové výzvy digitalizovaného a globalizovaného trhu a potreby klientov sa spoločnosť NEWTON Media rozhodla rozšíriť produktové portfólio o služby s pridanou hodnotou. Sem novo spadá strategické poradenstvo a odporúčania aj samotná ich realizácia. Cieľom je ponúknuť celé spektrum služieb, ktoré podporujú konkurencieschopnosť klientov. Ponuka komplexného produktového portfólia by predovšetkým mala zákazníkom pomôcť prijímať v ich biznise správne rozhodnutia, opierajúce sa o kvalitne spracované a správne interpretované dáta nielen z médií. „, Nový kabát ‚je symbolom nášho rozhodnutia uchopiť zmenenú trhovú realitu ako výzvu. Staviame pritom na pevných základoch, ktoré NEWTON za 20 rokov vybudoval. Nechceme už len dáta monitorovať. To v dnešnej dobe nestačí. Digitálne dáta z médií a rady ďalších zdrojov, ich kombinácie a analytické spracovanie predstavujú obrovskú príležitosť. Vydávame sa novou cestou, na ktorej ponúkame komplexné služby šité na mieru, „dodáva Petra Mašínová.

NEWTON teda poskytuje ucelený logický reťazec služieb: monitoring – analýza – odporúčanie – realizácia. Tento model je v tuzemskom prostredí ojedinelý. Nové logo, navrhnuté českou kreatívou firmou Dynamo Design, v sebe odráža všetky tieto zmeny. Vystihuje podstatu komplexnosti služieb a osobného prístupu ku klientom. Reflektuje individuálne riešenia na mieru každému klientovi, inováciu, technológie a v neposlednom rade odbornosť a profesionalitu firemného tímu NEWTON Media. Do „nového kabátu“ sa zaodela aj webová stránka www.NEWTONmedia.cz a profily na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a LinkedIn.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!