NEWTON Technologies bude digitalizovať vysielanie Rádia TOK FM

NEWTON Technologies bude partnerom inovatívneho digitálneho projektu „Search the Radio“ Rádia TOK FM. V rámci ročného projektu vznikne riešenie umožňujúce digitalizáciu rádiového obsahu za použitia samoučiaceho transkripčného systému. Spoločnosť Google vybrala Search the Radio v kategórii prototypov projektov v 4. kole svojho inovačného fondu Digital News Initiative ako jeden zo štyroch projektov v Poľsku.

Programy Rádia TOK FM je možné teraz počúvať online alebo vo forme podcastov na webovej strán-ke www.tokfm.pl či v mobilnej aplikácii. Rádio TOK FM využije inteligentné technológie NEWTON Technologies na prevod reči na text za účelom prepisu súčasných a vybraných archívnych audiozáz-namov. K existujúcim metadátam teraz pribudne aj kompletný obsah vysielania, v ktorom bude možné nielen čítať, ale aj vyhľadávať prostredníctvom špeciálneho vyhľadávača obsahu.

„Po úspešných projektoch na rozpoznávanie a prepis reči v češtine budeme môcť zúročiť svoje skú-senosti aj v inom slovanskom jazyku. Teší ma, že naša technológia dostala znovu príležitosť preukázať svoju kvalitu v ďalšej digitálnej výzve,“ uviedol Petr Herian, CEO spoločnosti NEWTON Technologies.

„Sme pozitívne prekvapení, že spoločnosť Google ocenila projekt, ktorý podporuje digitalizáciu rozhla-sového podnikania. Text je stále základným „jazykom“ internetu. Úspech automatického prepisu obsahu z rádia na text začína ďalšiu fázu vývoja online prítomnosti prevádzkovateľov rozhlasového vysielania,“ hovorí Adam Fijałkowski, viceprezident Agora Radio Group.

Digitálnu spravodajskú iniciatívu (Digital News Initiative) vytvoril Google spolu s vydavateľmi z celej Európy pre rozvoj kvalitnej žurnalistiky za pomoci technológií a inovácií. V rámci fondu DNI môžu vydavatelia žiadať o spolufinancovanie inovatívnych projektov. V 4. kole Google rozdelí viac ako 20 mil. Eur medzi tvorcov 102 projektov z 26 európskych krajín. Viac informácií tu.

O NEWTON Technologies

Spoločnosť NEWTON Technologies, a. s. je lídrom vo vývoji a implementácii prevodu reči do textu pre slovanské jazyky. Vyvíja riešenia pre call centrá umožňujúce prevod nahrávok do textu a jeho následnú analytiku. Jej technológie sú otvorené pre implementáciu do produktov tretích strán. Prepisovú technológiu využíva sesterská skupina NEWTON Media pre online monitoring televízneho a rozhlasového vysielania a pre vyhľadávanie vo svojom rozsiahlom audiovizuálnom archíve. Dodáva tiež profesionálnu diktovaciu techniku svetových značiek Philips a Olympus a ponúka prepis audiovizuálnych záznamov na zákazku.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!