NEWTON Technologies bude digitalizovať vysielanie Rádia TOK FM

NEWTON Technologies bude partnerom inovatívneho digitálneho projektu „Search the Radio“ Rádia TOK FM. V rámci ročného projektu vznikne riešenie umožňujúce digitalizáciu rádiového obsahu za použitia samoučiaceho transkripčného systému. Spoločnosť Google vybrala Search the Radio v kategórii prototypov projektov v 4. kole svojho inovačného fondu Digital News Initiative ako jeden zo štyroch projektov v Poľsku.

Programy Rádia TOK FM je možné teraz počúvať online alebo vo forme podcastov na webovej strán-ke www.tokfm.pl či v mobilnej aplikácii. Rádio TOK FM využije inteligentné technológie NEWTON Technologies na prevod reči na text za účelom prepisu súčasných a vybraných archívnych audiozáz-namov. K existujúcim metadátam teraz pribudne aj kompletný obsah vysielania, v ktorom bude možné nielen čítať, ale aj vyhľadávať prostredníctvom špeciálneho vyhľadávača obsahu.

„Po úspešných projektoch na rozpoznávanie a prepis reči v češtine budeme môcť zúročiť svoje skú-senosti aj v inom slovanskom jazyku. Teší ma, že naša technológia dostala znovu príležitosť preukázať svoju kvalitu v ďalšej digitálnej výzve,“ uviedol Petr Herian, CEO spoločnosti NEWTON Technologies.

„Sme pozitívne prekvapení, že spoločnosť Google ocenila projekt, ktorý podporuje digitalizáciu rozhla-sového podnikania. Text je stále základným „jazykom“ internetu. Úspech automatického prepisu obsahu z rádia na text začína ďalšiu fázu vývoja online prítomnosti prevádzkovateľov rozhlasového vysielania,“ hovorí Adam Fijałkowski, viceprezident Agora Radio Group.

Digitálnu spravodajskú iniciatívu (Digital News Initiative) vytvoril Google spolu s vydavateľmi z celej Európy pre rozvoj kvalitnej žurnalistiky za pomoci technológií a inovácií. V rámci fondu DNI môžu vydavatelia žiadať o spolufinancovanie inovatívnych projektov. V 4. kole Google rozdelí viac ako 20 mil. Eur medzi tvorcov 102 projektov z 26 európskych krajín. Viac informácií tu.

O NEWTON Technologies

Spoločnosť NEWTON Technologies, a. s. je lídrom vo vývoji a implementácii prevodu reči do textu pre slovanské jazyky. Vyvíja riešenia pre call centrá umožňujúce prevod nahrávok do textu a jeho následnú analytiku. Jej technológie sú otvorené pre implementáciu do produktov tretích strán. Prepisovú technológiu využíva sesterská skupina NEWTON Media pre online monitoring televízneho a rozhlasového vysielania a pre vyhľadávanie vo svojom rozsiahlom audiovizuálnom archíve. Dodáva tiež profesionálnu diktovaciu techniku svetových značiek Philips a Olympus a ponúka prepis audiovizuálnych záznamov na zákazku.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Poďme na to!