Logo Newton Media

Čo sme zmenili?

Vzali sme pôvodnú platformu NewtonOne, rozobrali ju a postavili znovu.

Úplne od začiatku.

Novinky v NewtonOne

Nová generácia NewtonOne dokáže všetko, čo vedela tá predchádzajúca. Pridali sme do nej nové špičkové funkcie, ktoré raz a navždy zmenia váš pohľad na svet mediálneho monitoringu. Odteraz sa už nezaobídete bez schopnosti čítať a analyzovať dáta v reálnom čase.

Anomálie

Prudký nárast neobvyklej aktivity, zmena správania a trendy. Vďaka anomáliám môžete byť o krok vpred pred vašou konkurenciou.

Alerting a Pravidlá

Nástroj nielen pre krízovú komunikáciu. Umožňuje získať upozornenie na zásadné situácie v reálnom čase. Trendujúce témy, neobvyklé výkyvy
v dátach, prudký nárast negatívnych zmienok a mnoho ďalšieho môže byť dôvodom na zaslanie alertu. Vlastné automatizované, smart filtračné pravidlá.

Vylepšené Udalosti

Technológia, ktorá dokáže spojiť jednotlivé správy z médií tak, že z nich okamžite vytvorí aktuálny príbeh. Rýchly a jednoduchý súhrn správ na klik a vývoj udalostí v čase. Na základe kľúčových slov sa vytvoria zhluky podobných správ, ktoré sa všetky týkajú jednej udalosti v priebehu jedného až niekoľko dní.

Smart Vyhľadávanie

Rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie vďaka zapojeniu AI. Pomocou inteligentného našepkávania ľahko nájdete hľadané produkty, osobnosti, autorov, zdroje alebo miesta.

Inovovaný Dashboard

Analytický reporting s možnosťou vizualizovania dát. Textová analýza, vďaka ktorej získáte insighty z veľkých datasetov.

Reporting

Detailný analytický pohľad na výsledky vašej práce prostredníctvom úplne nových reportov.

Mediabase

Prehľadná databáza novinárov s kontaktmi, sociálnymi profilmi, ich dosahom, históriou a cieľovými skupinami, ktoré nájdete všetky na jednom mieste.

Chcete vedieť o vynovenej platforme NewtonOne viac?

Stretnime sa 🙂

Zarezervujte si čas podľa toho, kedy vám to najviac vyhovuje.

Spojte sa s nami ešte dnes

Dajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme!

Logo Newton Media

NEWTON Media, spol. s r. o. ©2022

Zadajte Váš e-mail pre získanie prístupu do aplikácie NewtonOne.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Vyskúšajte novú generáciu NewtonOne

Poďme na to!