Novinky Newton Media

Notebook s postit lepitky s otazniky

Materská spoločnosť NEWTON Media v Prahe zvíťazila v medzinárodnom tendri. Od decembra bude poskytovať monitorovacie služby Európskemu stredisku pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ide už o piatu inštitúciu spadajúcu pod Európsku úniu, pre ktorú bude NEWTON Media, a.s. spracovávať denný medzinárodný monitoring médií a mediálne analýzy. 

V súčasnej dobe hrá Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb významnú úlohu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Od jej vypuknutia monitoruje a hodnotí možné riziká a poskytuje poradenstvo členským štátom a Európskej komisii, ktorým tak pomáha prijať účinné opatrenia. Podrobný monitoring zahraničných médií je pre takúto inštitúciu kľúčový. V medzinárodnom tendri ECDC na dodávanie monitoringu médií a mediálnych analýz zvíťazila spoločnosť NEWTON Media. Uspela v konkurencii šiestich ďalších, veľkých, svetových monitorovacích spoločností.

„V takto náročnom tendri sme uspeli hlavne vďaka schopnosti pokryť požadované množstvo krajín, ktorý dokážeme monitorovať spolu s našimi zahraničnými pobočkami a medzinárodnými partnermi. Od decembra budeme ECDC dodávať denný monitoring médií z 35 krajín a v 24 jazykoch,“ popisuje Lucia Geislerová, vedúca zahraničného monitoringu NEWTON Media.
„Monitoring pre ECDC zahŕňa tlačené médiá, on-line zdroje, správy z tlačových agentúr a špecializované zdravotnícke publikácie. Výstupom bude výber relevantných správ a ich zhrnutie v angličtine. Pripravovať budeme tiež polročné a ročné kvalitatívne a kvantitatívne analýzy, ktoré dávajú komunikačnému tímu ECDC spätnú väzbu, nakoľko sa ich spolupráca s konkrétnymi médiami premieta do výsledného mediálneho obrazu inštitúcie,“ dodáva Geislerová.

Okrem ECDC poskytuje NEWTON Media monitoring a mediálne analýzy tiež ďalším štyrom európskym inštitúciám: Európskej komisii, Európskej chemickej agentúre (ECHA), Európskej agentúre pre životné prostredie (EEA) a Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

Zahraničný monitoring pre komerčné spoločnosti
Okrem európskych inštitúcií pripravuje NEWTON Media zahraničný monitoring aj pre komerčné spoločnosti. Jednou z nich je Zentiva, pre ktorú monitoruje print, on-line, sociálne média i odborné zdroje z odboru farmácie a medicíny v 16 krajinách a v 15 jazykových mutáciách. Analytici Newton Media prečítajú mesačne tisíce príspevkov, z ktorých vyberú okolo tretiny relevantných. Sledujú KPIs a vyhodnocujú komunikačné ciele Zentivy a ich výsledky. Každý mesiac dodávajú klientovi konkrétne príklady, na základe ktorých odporúčajú zlepšenia na nasledujúce obdobie.
Pre Generali pokrýva NEWTON media celý región strednej a východnej Európy, ide o 10 krajín a 11 jazykov. Súčasťou monitoringu je report s prehľadom, ako sa darí značke, jej konkurencii a všeobecné novinky týkajúce sa tém relevantných pre danú spoločnosť.


„Aktuálne pre našich klientov sledujeme médiá v 55 krajinách a v 40 jazykoch,“ uzatvára Geislerová.

Kontakt pre média:
Jitka Adamčíková
T: 00420 605 441 267
Jitka.Adamcikova@newtonmedia.cz

Čítajte tiež

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!