Prečo Slováci odmietajú očkovanie?

Téma očkovania proti koronavírusu sa stala príčinou polarizácie slovenskej verejnosti a už niekoľko mesiacov vyvoláva veľké vášne. Spoločnosť môžeme v zásade rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to zástancov a zarytých odporcov očkovania. Avšak existuje aj skupina ľudí, ktorí nie sú úplne proti očkovaniu, možno aj očkovanie čiastočne zvažujú, ale majú voči nemu zopár viac či menej legitímnych výhrad.

Pozreli sme sa preto na názory Slovákov, ktorí by sa aj dali zaočkovať a nemajú nič proti očkovaniu, ale…Posvietili sme si práve na to ale a zmapovali, aké dôvody títo ľudia najčastejšie uvádzali na sociálnych sieťach. 

Všetky uvádzané dôvody by sa dali zhrnúť do siedmich kategórií. Najčastejšie sa spomína nedôvera voči vakcínam proti koronavírusu, podľa viacerých ľudí boli vakcíny vyvinuté rýchlo, neboli dostatočne testované, a preto nikto nevie aké budú mať tieto vakcíny dlhodobé následky.

Ďalším dôvodom je dobrovoľnosť očkovania, mnohí ľudia si myslia, že každý sa má sám slobodne rozhodnúť, čo si nechá pichnúť do tela. Často sa ľudia odvolávajú na to, že aj iné očkovania (napr. proti chrípke) sú na dobrovoľnej báze.

Mnoho ľudí kritizuje aj zlú organizáciu očkovania, vadí im tiež, že si spočiatku nemohli vybrať vakcínu akú by chceli. Mnohým prekáža snaha vlády začať očkovať aj deti a mladistvých, prioritou majú podľa nich byť rizikoví ľudia, ktorí nemajú žiadne protilátky. Niektorým ľudom vadí, že sa očkovanie organizuje hocikde, skôr by sa nechali zaočkovať pod drobnohľadom svojho obvodného lekára.

Mnohých ľudí odrádza aj strach z nežiaducich vedľajších účinkov, obzvlášť ak trpia nejakým chronickým či závažným ochorením, ako je astma či poruchy zrážania krvi. Ako ďalší dôvod sa často spomína, že výrobcovia vakcín odmietajú prevziať zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky u očkovaných, čo ľudia považujú za podozrivé. Ďalej sa ľudia sťažovali na nedostatok informácií o vakcínach, o tom ako sa vyrábajú, z čoho sú zložené a ako dlho nás vôbec budú chrániť. Posledným uvádzaným dôvodom je zbytočnosť očkovania, viacerí ľudia si myslia, že očkovanie nemá význam, keď sa aj napriek tomu môžeme nakaziť a šíriť koronavírus ďalej.

Pri tejto analýze sme sledovali obdobie jedného roka od 12. 11. 2020 do 12. 11. 2021 a analyzovali viac ako 430 zmienok. Analýza bola spracovaná z mediálneho archívu Newton Media. V celkovom počte komentárov a príspevkov sú zahrnuté sociálne siete Facebook, Instagram a Twitter, portály, fóra, blogy a recenzie.

Čítajte tiež

Infografiky

Top analytici za mesiac december

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa v decembri najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa odborne

Infografiky

Top analytici za mesiac november

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa v novembri najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa odborne

Infografiky

Top analytici za mesiac október

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa v októbri najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa odborne venujú. Sledovali sme segmenty

Infografiky

Top analytici za mesiac september

Pozreli sme sa na to, ktorí slovenskí analytici sa v septembri najčastejšie vyjadrovali v médiách. Tieto osobnosti sme rozdelili do piatich kategórií podľa segmentov, ktorým sa odborne venujú. Sledovali sme

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!