Prehľad v legislatívnych zmenách vďaka novej službe – Legislatívny alert

Spoločnosť NEWTON Media v spolupráci so SEESAME Communication Expert prináša na trh nové riešenie na monitorovanie legislatívneho procesu. Služba informuje o zmenách noriem, vyhlášok a zákonov v reálnom čase, ako sú zverejňované na kľúčových portáloch. E-mailové notifikácie upozornia používateľa na najnovšie zmeny z oblastí, ktoré ho zaujímajú.

Nová služba analyzuje legislatívny obsah na kľúčových portáloch ako sú Slov-Lex (MPK aj zbierka), tiež rokovania vlády, výborov a pléna NR SR. Prostredníctvom inteligentného algoritmu nástroj do hĺbky monitoruje verejné dáta v rozličných formátoch (html, doc, pdf).

„Automatické spracovanie je založené na pokročilých technológiách, ktoré s vysokou presnosťou a prakticky do niekoľkých minút po zverejnení dokážu odoberateľa upozorniť na nový text, video alebo audio obsah. Takýmto spôsobom spracovávame obsah viac ako 1 500 zdrojov na Slovensku. Prístup, ktorý dlhodobo využívame pri monitoringu médií, sme teraz využili v analýze legislatívnych zdrojov. Výhodou je, že množstvo zdrojov v zásade nie je obmedzené a s klientom dokážeme dizajn služby do veľkej miery nastaviť podľa sektoru, ktorý sleduje,“ hovorí Valeria Polovková, riaditeľka spoločnosti NEWTON Media, ktorá je technologickým realizátorom riešenia.

Služba legislatívneho monitoringu je určená pre organizácie, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú sledovať primárne zdroje o zmenách v legislatíve. Obchodné komory, asociácie, neziskové organizácie, ale aj firmy v oblasti profesionálnych služieb totiž potrebujú informácie zachytiť skôr, než o nich informujú médiá.

„V rýchlo sa meniacom legislatívnom prostredí pomáha tento nástroj nám aj našim klientom zaznamenávať a orientovať sa v zmenách, ktoré prichádzajú z hodiny na hodinu, každý deň. Je to prvý krok k tomu, aby sme mohli pohotovo a flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu.“ Anna Michalková, partnerka SEESAME Communication Experts

Službu Legislatívny alert si môžete na týždeň vyskúšať ZDARMA.
Požiadajte o testovanie na obchodne@newtonmedia.sk

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!