Prezidentka na pôde OSN zaujala rôznymi témami

Zuzana Čaputová OSN

Príhovor slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej na pôde OSN rezonoval ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Najväčšiu pozornosť v zahraničí si prezidentka získala v Portugalsku. Portugalské médiá poukazovali na vystúpenie prezidentky najmä ako ženy, ktorá prehovorila ako prvá, po príhovoroch viac ako päťdesiatich mužov. Priniesli aj úvahu, že OSN zaradila príhovor slovenskej prezidentky v úvode zasadnutia ako reakciu na kritiku z minulého roka, kedy v tento otvárací deň nevystúpila žiadna žena.

Zuzana Čaputová OSN prejav

Foto: Tasr; Data: NewtonMedia; Obdobie: 21.9. – 23.9.2021; Zdroje: TVR, online, Print, YouTube, podcasty

Britské médiá okrem unikátnej reprezentácie ženského pokolenia upozornili hlavne na časť príhovoru, ktorá sa venovala ľudským právam. Reagovala najmä na súčasnú kritickú situáciu v Afganistane. Okrem toho bola veľmi silná aj ekologická téma, ku ktorej má prezidentka veľmi blízko. Spôsob informovania v českých médiách bol veľmi podobný ako na Slovensku a v úvode článkov vo veľkej miere dominovala téma očkovania.

SLOVENSKO

Zatiaľ čo svetové média zaujala najmä téma rodovej rovnosti a klimatická zmena, o ktorej prezidentka hovorila, slovenské médiá sa chytili najmä prezidentkinho apelu na spravodlivejšiu distribúciu vakcín. Témou „vakcíny“ vo svojich nadpisoch pútalo až 40 % mediálnych výstupov. Po Zuzane Čaputovej bol naviac zmieňovaný americký prezident Joe Biden a brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý zaujal svojím odmietavým postojom k očkovaniu.

Mrak kľúčových slov zasadnutia OSN 2021

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!