Reuters v monitoringu médií od spoločnosti newton media

Nadviazali sme priamu spoluprácu s najväčšou spravodajskou agentúrou Reuters a vy tak môžete využiť dáta zo spravodajstva ako súčasť svojho mediálneho monitoringu. 

Najväčšia svetová agentúra Reuters vydáva denne stovky správ z oblastí technológií, obchodu, politiky a mnohých ďalších. Vďaka neustále sa zlepšujúcemu monitoringu médií od spoločnosti Newton media, môžete mať teraz prístup k nim aj vy! Monitoring zo zahraničia a cudzojazyčných zdrojov zvládame ľavou zadnou a rozšírenie o agentúrne spravodajstvo Reuters sme pre vás zariadili za exkluzívne ceny.

Svoju požiadavku na agentúrne spravodajstvo Reuters môžete vymedziť na kompletné spravodajstvo, podľa rubrík alebo len na vyhľadávanie podľa kľúčových slov. Spravodajstvo Reuters je možné nájsť v anglickom, arabskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku, z ktorých aplikácia NewtonOne dokáže generovať automatické preklady. Tieto a ďalšie jazyky preto nepredstavujú pre monitoring žiadnu prekážku. Reportovanie zahraničným centrálam nebolo nikdy jednoduchšie!

Pokiaľ by ste túto novinku radi vyskúšali na vlastnej koži, napíšte nám e-mail na: obchodne@newtonmedia.sk

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!