História spoločnosti

História spoločnosti

2017
Na začiatku roka rozširuje NEWTON Media svoje produktové portfólio o unikátnu službu TVR Alerts a ako prvá spoločnosť na Slovensku ponúka toto riešenie klientom. Služba TVR Alerts, ktorá je súčasťou novej online aplikácie NewtonOne, nepretržite sleduje televízne a rozhlasové vysielanie. Po rozpoznaní sledovaného kľúčového slova vytvára trojminútovú nahrávku, ktorú okamžite odosiela spolu s upozornením na mobilný telefón či email užívateľa.

V máji zopakovala spoločnosť NEWTON Media svoje víťazstvo z predchádzajúceho roku ďalším úspechom v prestížnej medzinárodnej súťaži AMEC Awards 2017, ktoré organizuje Asociácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie. Získala dve ocenenia: prvé miesto za najlepšiu analýzu v kategórii Best measurement of a business to business campaign a tretie miesto za najlepšiu analýzu v kategórii Best use of integrated communication measurement/research.

Aktivity skupiny NEWTON Media v krajinách juhovýchodnej Európy sa zjednocujú pod spoločnú značku. V júni balkánska skupima MCA Grupa mení názov na NEWTON Media SEE.

NEWTON Media sa v septembri zapája do série medzinárodných workshopov AMEC Measurement Month, keď organizuje v Prahe prednášku na tému efektívne vyhodnocovanie komunikácie. Prednášajúcim je Philip Lynch, generálny riaditeľ londýnskej pobočky NEWTON Insight a odborník s dlhoročnými skúsenosťami v odbore media intelligence.

V októbri prichádza NEWTON Media s refreshom svojho spravodajsko-analytického portálu  Medan.sk. Po grafických úpravách a využití novších technológií mení aj pôvodné obsahové zameranie webu. Analýzy tradičných médií dopĺňa o sociálne siete, prinášať chce viac infografík a hĺbkových analýz, ako aj informácií z domáceho a zahraničného mediálneho diania. Portál je určený prevažne novinárom a odborníkom pracujúcim v oblasti PR a marketingu.

2016
NEWTON Media získava tender European Chemicals Agency (ECHA) na poskytovanie mediálneho monitoringu a mediálnych analýz. V konzorciu so spoločnosťou Socialbakers sa stáva jedným z poskytovateľov analýz Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre komunikáciu. V súťaži AMEC Awards 2016 NEWTON Media víťazí v kategórii Best Measurement of a Business to Business Campaign za analýzu pre Českú národnú banku. V januári sa stáva novou CEO NEWTON Media Česká republika Věra Lhotská a v septembri nastupuje na pozíciu CEO NEWTON Media group zakladateľ spoločnosti a predseda predstavenstva Petr Herian.

2015
Pri príležitosti 20 rokov existencie spoločnosť NEWTON Media usporadúva NEWTON Summit o súčasnosti a budúcnosti médií v Česku i globálne. Na jeseň skupina NEWTON Media implementuje modernú technológiu ElasticSearch pre rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadanie presných a relevantných informácií v najväčšej mediálnej databáze v strednej Európe.

2014
Rok 2014 je pre NEWTON Media rokom významných zmien. Prichádza k obmene vedenia a na pozíciu CEO prichádza Petra Mašínová. Spoločnosť sa stáva členom profesijnej asociácie AMEC a robí dve veľké zahraničné akvizície. Kupuje divíziu monitoringu médií spoločnosti SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s.. Od spoločnosti Pristop Skupina d.o.o. ďalej odkupuje kontrolný podiel (51,4939%) v spoločnosti MCA Grupa d.o.o. (teraz NEWTON Media SEE), lídra trhu monitoringu a analýz médií v juhovýchodnej Európe.

2013
Na trh prichádzajú inovácie, ktoré spoločnosť zdokonaľovala v predchádzajúcom období. Monitoring médií, ťažiskový produkt NEWTON Media, sa dočkal novej internetovej aplikácie, prišlo k posilneniu kapacít v oblasti monitoringu sociálnych sietí, rozšírila sa ponuka edukatívnych služieb.

2012
Prichádza k zmene akcionárskej štruktúry NEWTON Media. 95 % akcií vlastní od tohto roku zakladateľ spoločnosti Petr Herian, zvyšných 5 % Petr Pazour. NEWTON Media ďalej intenzívne pracuje na inovácii svojich techník a technológií a posilňovaní flexibility spoločnosti. V marci vznikol nový web Medan.sk ako platforma pre publikovanie mediálnych analýz, komentárov a ďalšieho tematického obsahu.

2011
V októbri spoločnosť NEWTON Media kupuje od švédskej skupiny Bisnode AB 100% podiel spoločnosti Anopress IT, a.s. Akvizícia spoločnosti Anopress IT predstavuje významný impulz pre ďalší rozvoj skupiny NEWTON Media, ktorá tak ďalej posilňuje svoju pozíciu na stredoeurópskom trhu monitoringu médií a mediálnych analýz.

2010
V apríli 2010 predstavuje spoločnosť NEWTON Media svojim klientom novinku - Monitoring inzercie a reklamy, ktorý v internetovom prostredí vyhľadáva inzertné články na vybrané témy.

V júli uzatvára spoločnosť nové zmluvné partnerstvo s prestížnou zahraničnou agentúrou REUTERS. Svojim klientom tak ponúka ďalší nový zdroj informácií, ktorý im zaistí aktuálne, unikátne a dôveryhodné správy z celého sveta. Servis agentúry REUTERS oceňujú najmä veľké bankové domy, finančné inštitúcie, firmy so zahraničnou účasťou, PR agentúry.

V septembri prichádza spoločnosť s vysoko aktuálnym produktom - Monitoringom sociálnych sietí. Tento nástroj poskytuje zákazníkom informácie o tom, ako je v rámci sociálnych sietí prezentovaná a diskutovaná ich osoba, firma, konkurenčné značky i marketingové kampane. Pri spustení je predmetom monitoringu Facebook a Twitter v slovenskom, českom a poľskom jazyku. V ďalších rokoch pribúdajú i ďalšie sociálne siete ako Google Plus, LinkedIn či YouTube.

2009
V septembri 2009 NEWTON Media reaguje na expanziu internetových spravodajských serverov a začína poskytovať službu monitorujúcu české i zahraničné internetové spravodajské média pod názvom NEWTON News.

2008
Spoločnosť NEWTON Media organizuje v Prahe 42. kongres monitorovacích agentúr FIBEP. Významnej udalosti sa zúčastnili predstavitelia monitorovacích spoločností z viac ako 40 zemí sveta. Témou stretnutia bolo partnerstvo a dôvera medzi vlastníkmi autorsky chránených dát (vydavatelia, vysielatelia, TVR, internetové servery…) a monitorovacími spoločnosťami.

V júli spoločnosti NEWTON Media, a.s., a Mediaresearch, a.s., zakladajú dcérsku spoločnosť Admosphere, s.r.o. Spoločnosť sa zameriava výhradne na poskytovanie kompletného monitoringu inzercie v ČR (tlač, televízia, rozhlas, internet, outdoor, instore, kiná, OOH TV).

V októbri vzniká spoločnosť NEWTON Technologies, a.s., ktorá sa špecializuje na systémy rozpoznávania hlasu. Spoločnosť využíva a ďalej rozvíja hlasové technológie na základe exkluzívnej licenčnej zmluvy uzatvorenou s Technickou univerzitou v Liberci.

2007
V roku 2007 prebieha fúzia spoločností NEWTON I.T. a NEWTON Media, a.s. Obe firmy zanikajú a vzniká nástupnická spoločnosť NEWTON Media, a.s. V rámci rebrandingu predstavuje NEWTON Media, a.s., nielen novú korporátnu identitu, ale tiež rad inovovaných služieb.

2006
Dochádza k zmene majetkovej štruktúry spoločnosti. NEWTON I.T. sa stáva samostatným subjektom už bez majetkovej príslušnosti k ČTK.

2005
Na trh prichádza mediálny archív novej generácie s názvom "MediaSearch", ktorý potvrdzuje technologickú vyspelosť firmy.

2004
Otvorením pobočky v Poľsku spoločnosť posilňuje svoje vedúce postavenie v oblasti monitoringu médií a mediálnych analýz na stredoeurópskom trhu.

2003
Spoločnosť NEWTON I.T. sa stáva členom odbornej organizácie FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d`Extraits de Presse), ktorá združuje vyše osemdesiat najvýznamnejších spoločností zaoberajúcich sa monitoringom médií z celého sveta.

2002
Tím špecialistov spoločnosti vyvíja originálnu metodiku pre mediálne analýzy.

2001
NEWTON I.T. otvára pobočku na Slovensku.

2000
Ako jedna z prvých spoločností na svete uvádza NEWTON I.T. do prevádzky vlastnú webovou platformu pre monitoring médií a prácu s monitorovanými dátami.

1999
Spoločnosť spúšťa monitoring spravodajstva internetových serverov.

1998
NEWTON I.T. sa s najväčším archívom elektronicky spracovaných informácií stáva lídrom českého trhu v oblasti monitoringu médií.

1997
Do NEWTON I.T. majetkovo vstupuje spoločnosť ČTK a stáva sa strategickým obchodným partnerom. Spojenie informačných zdrojov oboch spoločností umožňuje klientom pracovať v interne vyvinutom, jednotne užívateľskom prostredí s plnými textami väčšiny domácich tlačených alebo elektronicky vydávaných periodík, vybraných zahraničných periodík, prepisu spravodajských a publicistických programov rozhlasových a televíznych staníc a so spravodajstvom tlačovej agentúry.

1996
NEWTON I.T. uvádza do prevádzky elektronický archív článkov v plnom znení vytvorený v spolupráci s redakciami novín a časopisov. Zároveň vzniká databáza prepisov spravodajských, publicistických a diskusných programov televízie a rozhlasu.

1995
Z firmy NEWTON Financial Management Group sa ako dcérska spoločnosť oddeľuje samostatný subjekt s názvom NEWTON I.T. Táto spoločnosť sa teraz zameriava výhradne na zhromažďovanie, spracovanie, ukladanie, vyhľadávanie a distribúciu informácií z médií v elektronickej i tlačenej podobe.

1994
V roku 1994 vzniká spoločnosť NEWTON Financial Management Group s cieľom ponúkať nové služby pre efektívne riadenie portfólií podnikov. Jedným z pilierov, na ktorom sa zakladatelia spoločnosti rozhodli budovať hodnotu svojich služieb, bolo robustné informačné zázemie. V rámci firmy vzniklo špecializované oddelenie pre zhromažďovanie, triedenie a analýzu relevantných informácií získavaných zo všetkých dostupných zdrojov. Unikátny elektronický archív informačných zdrojov i tím odborníkov, ktorý sa spracovaním dát zaoberal, v nasledujúcich rokoch rástol a ďalej sa rozvíjal.

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.