Profil spoločnosti

O spoločnosti NEWTON Media

Meníme informácie na vašu konkurenčnú výhodu

Naša spoločnosť NEWTON Media, a. s., je lídrom v odbore mediálnych analýz a monitoringu médií v strednej Európe. Máme za sebou 20-ročnú históriu, kontinuálny rast, postupné rozširovanie pôsobnosti na slovenský a poľský trh, investície do vývoja nových produktov a služieb, ale hlavne nemeniacu sa firemnú filozofiu založenú na presvedčení, že správne rozhodnutia opierajúce sa o kvalitné informácie, predstavujú zásadnú konkurenčnú výhodu súčasného globalizovaného sveta.

Reálna pridaná hodnota produktov a služieb NEWTON Media

Z tejto premisy vychádza komplexnosť nášho produktového portfólia, ktoré ako celok tvorí logický reťazec vzájomne na seba nadväzujúcich služieb. Ponuka NEWTON Media je orientovaná podľa osi: monitoring analýza odporúčanie realizácia. Zákazníkom sprostredkúvame prístup k informáciám z mediálneho sveta, pomáhame im pochopiť ich zmysel, radíme im, aké kroky by na ich základe mali podniknúť a poskytujeme im podporu pri ich realizácii. Takto komplexne navrhnutá ponuka služieb je na našom trhu v mnohých ohľadoch výnimočná a predstavuje vysokú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Pomáhame napĺňať ciele zákazníkov z komerčnej, verejnej i neziskovej sféry

Disponujeme najbohatším archívom správ v plnom znení až do roku 1996. Náš software pre monitoring médií je najrozšírenejším nástrojom tohto druhu v Slovenskej republike. Od prvej polovice deväťdesiatych rokov, kedy spoločnosť patrila k priekopníkom digitalizácie mediálnych dát, sa do dnešnej doby usilujeme o to, aby naše produkty a služby vychádzali v ústrety aktuálnym potrebám zákazníka a využívali v plnej miere možnosti súčasných technológií. Preto dnes ponúkame napríklad aj monitoring internetu a sociálnych sietí, mediálne analýzy a poradenstvo. Popri unikátnej databáze správ, článkov, inzercie či televíznych programov, poskytujeme aj rad inovatívnych nástrojov a tím špecialistov, ktorí pomáhajú zákazníkom dáta spracovať, interpretovať a využiť pri tvorbe účinných stratégií.

Našim službám zaručuje skutočne široký medzinárodný rozmer členstvo v profesijných asociáciách FIBEP a AMEC. Svojimi službami, aktivitami a inováciami podporujeme konkurencieschopnosť našich klientov z komerčnej sféry, pomáhame skvalitňovať služby verejných inštitúcií a nakoniec vytvárame podmienky na naplnenie poslania zákazníkom z neziskového sektora.

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.