Výročné správy

Spoločenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie je integrálnou súčasťou našej firemnej stratégie. V spoločnosti NEWTON Media vnímame spoločenskú zodpovednosť oveľa širšie ako u nás býva v spojitosti so skratkou CSR obvyklé. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú dlhodobú úspešnosť a konkurencieschopnosť biznisu, totiž patrí i spôsob, akým firma uskutočňuje svoje podnikateľské aktivity. Etické a ekologicky i sociálne udržateľné podnikanie tvorí súčasť strategickej konkurencieschopnosti mnohých firiem a vysokou mierou sa podieľa na vnímaní a reputácii značky.

V NEWTON Media sme si týchto súvislostí vedomí. A pretože naším hlavným cieľom je poskytovať klientom moderné a kvalitné služby zvyšujúce ich konkurencieschopnosť, predstavujú východiská spoločensky zodpovedného a udržateľného podnikania dôležitú súčasť nášho prístupu. Tento aspekt služieb NEWTON Media tvorí nezanedbateľnú časť pridanej hodnoty, ktorú ponúkame klientom.

Rovnaké princípy samozrejme uplatňujeme aj sami v našej firemnej praxi. Zodpovednosť je prirodzenou súčasťou našej každodennej práce – pri rokovaní s klientmi, pri kontakte s ďalšími stakeholdermi, pri komunikácii s komunitami či spolupráci s kolegami doma i v zahraničí. Všetky firemné procesy riadime tak, aby bol celkový dlhodobý dopad nášho podnikania na spoločnosť pozitívny. Vaše osobné údaje zodpovedne spracúvame. Podrobnosti o ich ochrane si môžete prečítať tu.

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.