Analýzy

Analýza médií

Získate prehľad o miere, formách a obsahu medializácie svojej značky, produktov i aktérov, ktorí spoluvytvárajú názorové prostredie celého vášho odvetvia.

Zmapujte svoj „mediálny terén“ analytickým tímom NEWTON Media

Monitoring médií vám poskytne veľké množstvo dát. Čo ale tieto informácie vypovedajú o vašej spoločnosti, vašich komunikačných aktivitách, o činnosti konkurencie a trendoch v segmente, v ktorom pôsobíte? Iba fundovaná analýza mediálnych dát vám prinesie odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky, ktoré si v súvislosti s médiami a komunikáciou položíte. Analytický tím NEWTON Media s využitím moderných analytických postupov odhalí skryté súvislosti medzi jednotlivými medializovanými skutočnosťami, pomocou prehľadných grafov vám ukáže významné trendy a v komentároch vás upozorní na zaujímavé príležitosti či prípadné riziká, ktoré možno z analyzovaných dát vyčítať. Takto získané poznatky budú mať vysokú hodnotu pre rozvoj vášho podnikania, stanú sa dôležitou konkurenčnou výhodou pre vašu spoločnosť, prípadne pomôžu lepšie napĺňať poslanie vašej inštitúcie či organizácie.

Objednať službu

Výhody Mediálnej analýzy od NEWTON Media

  • Individuálny prístup a časová flexibilita plne prispôsobená potrebám klienta
  • Voliteľná periodicita služby od jednorazového výstupu po pravidelné reporty na mesačnej, kvartálnej, polročnej či ročnej báze
  • Precízne spracovanie výstupu skúseným analytickým tímom s využitím moderných analytických nástrojov
  • Špičková kvalita spĺňajúca prísne štandardy medzinárodného profesionálneho združenia AMEC, ktorého je spoločnosť NEWTON Media členom

Otázky, na ktoré vám pomôže odpovedať mediálna analýza NEWTON Media

Aby ste si lepšie predstavili, na aké otázky vám mediálna analýza pomôže odpovedať, pripravili sme pre vás prehľad požiadaviek, ktoré najčastejšie riešia naši klienti.

Mediálny obraz firmy a konkurencie

Aký je mediálny obraz vašej spoločnosti? Aký priestor v médiách vaša značka dostáva? S akým hodnotením sa najčastejšie stretáva? A ako si vo všetkých týchto parametroch vedie konkurencia?

Medializácia kľúčových tém

Aké sú kľúčové témy vášho odvetvia a ako sa vyvíjali v čase? Ako sa vyvíjajú témy, ktoré sú pre vás dôležité? Napríklad téma, ktorá pre vašu firmu predstavuje riziko či, naopak, príležitosť? Ktoré témy nie sú vôbec pokryté, či už vami alebo konkurenciou? Aký je postoj kľúčových aktérov, politikov, odborníkov, regulačných orgánov, verejnosti k vami sledovaným témam? Prevažuje medzi nimi zhoda alebo rozpory?

Vplyvy komunikačných aktivít spoločnosti na utváranie mediálneho priestoru

Aká je mediálna stopa vašich komunikačných a PR aktivít či konkrétnej reklamnej kampane? Ako a ktoré médiá reagovali na vaše posolstvá a ktoré ignorovali?

Medializácia podnikateľského segmentu

Ako sa vyvíja špecifický segment trhu, v ktorom podnikáte? Aká je škála názorov na sledovaný segment, výrobok, značku? Je možné za sledované obdobie vysledovať nejaké trhovo významné trendy? Ak áno, aké?

Komunikační aktivity opinion lídrov

Kto ovplyvňuje verejnú mienku? Čo kto povedal či napísal, ako často sa vyjadroval a akú mal jeho názor podporu u ostatných?

Vývoj témy v médiách a na sociálnych sieťach

„Prelieva sa“ téma vášho záujmu medzi médiami a sociálnymi sieťami? Prechádza nimi súčasne? A s akými odlišnosťami?Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

    19. 6. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.